Odborně se tomu říká biosignatura. Za to byl zprvu považován nález fosfanu v mracích pekelné atmosféry Venuše. Naznačoval totiž, že by v nich mohli žít mikroorganismy. Jenže detekování plynů na vzdálených planetách s sebou nese řadu problémů. Nová studie naznačuje, že jsme na Venuši nenalezli fosfan, ale jiný, úplně běžný, anorganický plyn.

„Podle našeho výzkum je nyní detekce fosfanu mnohem méně pravděpodobná,“ uvedla pro americkou televizi NBC Victoria Meadowsová, astrobioložka a profesorka astronomie na Washingtonské univerzitě v Seattlu.

Opětovná analýza údajů z radioteleskopů, z nichž byl původně vyvozen závěr o existenci fosfanu na Venuši, ukázala, že zachycené signály vydával oxid siřičitý, který lze za určitých okolností s fosfanem zaměnit. Výsledky výzkumu zveřejněné v lednu rovněž potvrdily, že zachycené signály pocházely z výšek daleko nad mraky, v nichž by se fosfan mohl eventuálně nacházet. V těchto výškách je již jeho existence nemyslitelná, protože by ho v ní zničily jiné chemikálie. I tento faktor potvrdil tezi, že by se mělo jednat o oxid siřičitý.

Oxid siřičitý je na Venuši poměrně běžný, pravděpodobně je příčinou husté a nedýchatelné atmosféry druhé planety Sluneční soustavy a nejspíš je do ovzduší emitován sopečnou činností. Je součástí i pozemské atmosféry. I u nás ho produkují sopky, ale také je součástí emisí při spalování fosilních paliv.

Pozemský fosfan známkou života?

Na druhou stranu, pozemský fosfan produkují mikroorganismy při trávení organické hmoty. Proto je považován za jednu z možných vesmírných biosignatur. To znamená, že jeho detekce v atmosférách vzdálených planet by mohla být známkou existence elementárního života.

Britský vědecký tým, který jako první nastínil možnost existence fosfanu na Venuši, ve své původní zprávě uvedl, že nezná žádný planetární chemický proces, který by ho mohl produkovat. To ho přivedlo k myšlence, že by ho na Venuši mohli vylučovat mikrobi žijící v oblacích planety, kilometry na rozžhavených povrchem Venuše. I po zveřejnění americké oponentní studie, v níž se pracovalo s rekalibrovanými údaji z teleskopů ALMA v chilské poušti Atacama, se Britové domnívají, že detekovali fosfan, jen ho bylo mnohem méně. Nyní doufají, že nové údaje v příštích týdnech poskytnou podrobnější odpověď.

Ignas Snellen, astrofyzik z nizozemské univerzity v Leidenu, který se podílel na nejnovější studii, ale NBC sdělil, že je velmi nepravděpodobní, aby na Venuši nějaký fosfan byl. Rekalibrované údaje z ALMA i dřívější detekce radioteleskopu James Clerk Maxwell na Havajských ostrovech neprokázaly žádné známky přítomnosti tohoto plynu v atmosféře Venuše, na rozdíl od všudypřítomného oxidu siřičitého. 

„Myslím, že zde končí příběh o fosfanu a možném životě v oblacích Venuše,“ dodal Snellen.