Vědci získali pravěkou DNA ze dvou vzorků lebek uložených v Americkém přírodovědném muzeu a došli k závěru, že se vývojové linie krokodýlů rozdělila asi před 25 miliony let na dvě. Rohatý krokodýl zřejmě představoval podle nové studie jednu větev, současní tropičtí krokodýli druhou. Informuje o tom Science Alert.

Nová studie, kterou publikoval odborný titul Communications Biology, oponuje dosavadním hypotézám, podle nichž byl rohatý krokodýl pravděpodobně blízkým příbuzným dnešních trpasličích krokodýlů. Naznačuje také, že předchůdci moderních krokodýlů pocházeli nejspíš z Afriky.

Zjevili se a zase zmizeli

Těžce stavění rohatí krokodýli získali své přízvisko podle neobvyklých kostních výčnělků na svých hlavách, latinsky se nazývají Voay robustus. Podle záznamů prvních průzkumníků Madagaskaru obývali tento ostrov spolu s jiným, štíhlejším druhem krokodýla, konkrétně s krokodýlem nilským (Crocodylus niloticus).

Zatímco ten ale žije na Madagaskaru dodnes a současně je největším a nejběžnějším krokodýlem v celé Africe, rohatí krokodýli vyhynuli brzy poté, co ke břehům ostrova dorazili první lidé, tedy již před devíti tisíci lety. 

"Zjevili se nám a okamžitě zase zmizeli těsně předtím, než jsme získali moderní genomické nástroje ke zkoumání a pochopení vztahů živých organismů. Přesto představovali klíč k pochopení příběhu všech dnes žijících krokodýlů," uvedla podle Science Alert autorka studie Evon Hekkalaová z Fodhamovy univerzity v New Yorku, věnující se genetice a behaviorální ekologii, tedy účinkům evolučních a environmentálních vlivů na chování zvířat.

Rohatí madagaskarští krokodýli se stali na dlouhá léta předmětem intenzivního studia i obsáhlých paleontologických debat, ale ani po 150 letech zkoumání nebyli vědci schopni dojít ke konsensu, jaké místo jim vymezit na vývojovém kmeni. Zpočátku byli popisováni jako jiný druh "pravého krokodýla" vedle krokodýla nilského, pak se ale vědci začali klonit spíš k názoru, že mají více společného s menšími a kratšími trpasličími krokodýly.

Po miliony let se nezměnili

Správné zařazení komplikovalo navíc to, že krokodýli představují na Zemi poměrně neobvyklého živočicha, nápadně podobného dávno vyhynulým zkamenělým předkům, žijící před asi 200 miliony let. Tato fyzická podobnost samozřejmě ztěžuje správné rozčlenění zamotaných vztahů mezi současnými krokodýli a jejich pravěkými předky.

"Snažili jsme se dostat co nejhlouběji, až ke kořenům rozmanitosti, která mezi nimi je," uvedla Hekkalaová, jež se rozhodla vyřešit tuto záhadu pomocí pravěké DNA, což je obor, jemuž se věnuje dlouhodobě.

Již před 10 lety, tedy v roce 2011, zjistila coby postgraduální studentka genetickou analýzou to, že krokodýl nilský představuje ve skutečnosti dva odlišné druhy - a ty se od sebe liší o celé dva chromozomy. 

Tentokrát spolu se svým týmem zmapovala mitochondriální DNA extrahovanou ze zubů dvou lebečních vzorků krokodýla Voay robustus a porovnala je s několika krokodýlími referenčními genomy.

Už víme, co jsou zač

Lebky rohatých krokodýlů, pocházejících z doby přibližně před 1300 až 1400 lety, objevila vědecká výprava do jihozápadního Madagaskaru z let 1927 až 1930 a od té doby je uchovává ve svých sbírkách Americké přírodovědné muzeum.

Mitochondriální DNA, přecházející na potomka z matky, má tendenci zůstávat po generace neměnná, což z ní činí užitečný nástroj pro sledování evoluce prostřednictvím mateřské linie. Vždy ale záleží na tom, jak dobře se DNA zachovala v konkrétním vzorku.

Extrahovat ji z fosilií by nebylo možné bez moderních technologií a správného výpočetního nastavení, proto bylo možné provést podobný výzkum až nyní, vysvětlil další autor studie, George Amato z Ústavu srovnávací genomiky Amerického přírodovědného muzea.

A kam tedy rohatí krokodýli patří? Podle genetických srovnání, která provedla Hekkalaová, se zdá, že tito tvorové tvoří sesterskou linii "pravých krokodýlů, jinými slovy, že jim na evolučním kmenu náleží místo hned vedle současných krokodýlů, jako je například australský krokodýl mořský. 

Dalo by se tedy říci, že jde o dlouho očekávaný návrat domů. "Toto zjištění je překvapivé a také velmi poučné pro další zkoumání původu pravých krokodýlů, žijících v současnosti v tropech," uvedl Amato. "Naznačuje nám, že praví krokodýli pocházeli původně z Afriky, odkud se někteří rozšířili do Asie a jiní do Karibiku a Nového světa. Bez DNA bychom na to nepřišli," uzavírá vědec.