Hraje pohlaví lékaře či pacienta nějakou roli, pokud jde o to, jak zákrok dopadne? Takovou otázku si položil tým vědců z University of Florida. A dospěl k velmi překvapivé a kontroverzní odpovědi - ano, hraje. Odborníci nyní svá zjištění shrnuli v článku v odborném časopisu JAMA Surgery.

„Pacientky mají větší šanci, že výsledek operace bude uspokojivý, pokud je i lékařem žena. Nikdo zatím nedokáže vysvětlit důvod, každopádně když se vědci podívali na pohlaví pacienta, pohlaví lékaře a výsledky operací, narazili na velmi výrazný vzorec," shrnuje web Science Alert.

Po operaci mandlí se devatenáctiletý Corey Wilkinson musel znova učit chodit
Bojoval o život. Po operaci mandlí se mladík musel znova učit i chodit

Výsledky vědci založili na prozkoumání případů více než 1,3 milionu pacientů, kteří v rozmezí let 2007 až 2019 podstoupili jeden z 21 typů operačních zákroků v kanadském Ontariu. „Data, se kterými analýza pracovala, ukazují, že pokud se o pacientky staral chirurg - muž, byla pravděpodobnost, že nastanou komplikace o 16 procent vyšší. Pravděpodobnost, že se budou muset pacientky déle doléčovat v nemocnici o 20 procent vyšší, a riziko úmrtí o 32 procent vyšší, než kdyby se o tyto pacientky starala lékařka," popisuje výsledky server Science Alert.

Studie ovšem poskytla i druhý zajímavý výstup. U pacientů - mužů, to, zda je operuje žena nebo muž, nehrálo téměř řádnou roli.

Nová studie ovšem zatím nedokáže vysvětlit, proč data naznačují, že pro ženské pacientky je lepší, když se o ně starají lékařky. A otázkou rovněž zůstává, zda tím klíčovým je pohlaví lékaře, nebo pohlaví pacienta. „Chirurgové a operatéři se domnívají, že poskytují pacientům stejnou kvalitu péče bez ohledu na pohlaví operovaných," okomentovaly autorky nové studie Amalia Cochranová a Andrea Rinerová z University of Florida College of Medicine.

Strojové učení se naučilo předpovídat zbývající roky života konkrétního člověka pohledem na jeho sítnici
Pohled do oka umí prozradit, komu hrozí předčasná smrt, uvádí nová studie

Jenže výsledky jejich studie spíše mluví o tom, že péče, kterou poskytují lékaři pacientkám není zcela stejná. Podle Cochranové a Rinerové by měli být lékaři proškoleni v komunikaci s pacienty, zejména s těmi, kteří mají jiné pohlaví, než oni.

Pečlivější ženy?

Jakkoliv je nový výzkum kontroverzní, pravdou je, že není prvním, který by naznačoval, že i v medicíně hraje pohlaví člověka opravdu výraznou roli. „V roce 2018 se jiný výzkum zaměřil na pacientky s infarktem na Floridě. Úmrtnost byla vyšší u pacientek, o které se starali lékaři - muži. Ovšem klesala, pokud šlo o lékaře, kteří častěji přicházeli do kontaktu s pacientkami a lékařkami," popisuje web Science Alert.

Podle webu navíc i další studie mluví o tom, že lékařky mají stran komplikací či úmrtnosti pacientů lepší výsledky. „V minulosti se naznačovalo, že ve srovnání s lékaři více naslouchají svým pacientům. Je ovšem zapotřebí připravit další studie, které by zjistily, jaké faktory hrají hlavní roli v tom, že lékařky mají lepší výsledky," upozorňuje server Science Alert.