Pozůstatky města o rozloze 18 akrů pochází pravděpodobně z doby římské. Na místě se kromě pozůstatků chrámu nacházely i zbytky hrčířské pece, hrnčířské hlíny či šperky. To podle archeologů svědčí o tom, že zde žili lidé vyšší vrstvy. Některé z nálezů se datují doby kolem roku 30 před Kristem.

V Římě objevili mramorovou hlavu boha Dionýsa
U Kolosea našli mramorovou hlavu boha Dionýsa. Posloužila jako materiál do zdi

Na místě vědci odkryli i pozůstatky sedm metrů široké silnice, která se nachází poblíž dnešní dálnice A2. Cestu samotnou lze považoat za prastarý artefakt. Už od pradávna totiž spojuje Newington s Canterbury a pobřežím.

Podle odborníků jde o jeden z nejvýznamnějších objevů v regionu. "Rozsah tohoto nálezu s velkým množství artefaktů v dobré kvalitě zcela zásadně mění naše dosavadní poznatky o vývoji společnosti v Newingtonu," říká Dean Coles, vedoucí archeologického týmu.

Prosperující město 

Na místě pracoval 30členný tým celých osm měsíců. "Již v minulosti jsme poblíž nalezli důkazy římského pohřebiště i římské společnosti. Nynější objev nám navíc dokládá, že toto místo bylo kdysi prosperujícím městem," upřesňuje Coles. 

Nález chrámu i hlavní silnice považují odborníci za klíčový. "Ukazuje nám to, že dálnice A2, která sama zde funguje od pradávna, nebyla jedinou římskou silnicí přes město. "Nyní se zaměříme právě na tuto cestu a její cíl. Zajímá nás, kam vede, protože mohla spojovat například chrám, který jsme objevili před 50 lety na okraji na Newingtonu a vilu objevenou v roce 1882," dodává. 

Britští archeologové objevili unikátní štít z doby železné
Vzácnější než zlato. Objevený štít z doby železné si prošel bitvou, a uspěl

"Jde o jeden z nejdůležitějších objevů římského městečka v Kentu se zachovalými zbytky římských staveb a výjimečných artefaktů," uvedl také Paul Wilkinson, archeologický ředitel britské archeologické společnosti.

Pozůstatky pohřbeného města nalezli archeologové při stavbě nových domů. Jakmile zanalyzují veškerá svá zjištění a zveřejní konečnou zprávu, vše zakryjí, případně umístí do muzeí a stavba nových domů bude pokračovat. 

Římané napadli Británii v roce 43 před Kristem a zůstali zde téměř 400 let. Pozůstatky jejich kultury jsou postupně nalézány roztroušené po celé Británii. Jednou z významných památek je například Hadriánova zeď v Northumberlandu či římské lázně ve městě Bath.

Část pohřební výbavy z období kultury se zvoncovitými poháry.
Na Kladensku objevili pohřebiště z doby kamenné i železné. Skrývalo poklad