Badatelé již několik desetiletí vědí, že atraktivní jedinci obvykle dostávají vyšší platy než jejich méně pohlední vrstevníci, jsou častěji povyšováni a méně často se dostávají do vězení. A často také sbírají lepší známky na univerzitách.

Důvod tohoto „bonusu za krásu“ je však sporný. Někteří odborníci se domnívají, že jde o pouhou pozitivní diskriminaci, kterou vyučující uplatňují ve prospěch atraktivnějších studentů. Jiní naopak tvrdí, že hezcí lidé skutečně dosahují lepších výsledků při plnění určitých úkolů - možná proto, že mají větší sebevědomí.

Zavřené školy, distanční výuka dětí.
Online výuka otevřela školám oči. Učitele donutila k ovládnutí technologií

„Pandemie nám poskytla skvělou příležitost rozklíčovat, zda je tento bonus za krásu způsoben diskriminací, nebo je výsledkem nějaké produktivní vlastnosti,“ říká autor studie Adrian Mehic z Lundské univerzity. Na základě získaných dat došel k závěru, že příčinou může být obojí.

Pro účely výzkumu vybral 307 studentů technických oborů, kteří navštěvovali univerzitu před pandemií i během ní. Krásu každého z nich pak zhodnotila porota složená z 37 členů.

Náhlá ztráta výhody 

Před pandemií pohlední studenti i studentky dostávali častěji lepší známky, přičemž rozdíl činil několik procentních bodů. Když se však přednášky přesunuly na internet a skončila prezenční výuka, atraktivní ženy o tuto výhodu na rozdíl od mužů náhle přišly. „Bonus za krásu“ se u nich od začátku on-line výuky snížil o 80 procent, uvádí studie.

Zavřené školy, distanční výuka dětí.
Strasti domácí výuky: Děti tráví s učením víc času, rodiče trpí depresemi

Důvod je podle Mehice zčásti ten, že většina profesorů jsou muži. „Profesorky ale (před pandemií) také dávaly atraktivním studentkám lepší známky,“ říká s tím, že pohlední muži mají zřejmě na rozdíl od pohledných žen nějakou vlastnost, která zvyšuje jejich produktivitu. „Možná proto, že mají vyšší sebevědomí, což by mělo vést k lepším známkám bez ohledu na způsob výuky,“ uzavírá Mehic.