Odborníci se ve výzkumu snažili vysvětlit, proč za posledních padesát let u mužů výrazně poklesla kvalita spermií. Přišli na to, že časté používání mobilního telefonu skutečně vede nejen ke snížení jejich koncentrace, ale i celkového počtu. Používání mobilu ale naopak nemělo vliv na pohyblivost a tvar spermií.

Badatelé do nové studie publikované v časopise Fertility & Sterility zahrnuli data od 2 886 Švýcarů ve věku od 18 do 22 let, kteří od roku 2005 do roku 2018 nastoupili jako rekruti do šesti vojenských středisek. Odpovídali na to, s jakou frekvencí používají své telefony, kam je odkládají, když je nepoužívají a také, jaký je jejich celkový zdravotní stav a životní návyky.

Závislost na mobilu s sebou přináší řadu rizik: 

Vědci zjistili, že závislost na chytrých telefonech má negativní dopady na lidskou psychiku.
Závislost na chytrých telefonech je mnohem nebezpečnější, než si lidé uvědomují

Podle listu The Independent se ukázalo, že koncentrace spermií byla výrazně vyšší u mužů, kteří nepoužívali telefon častěji než jednou týdně, a to ve srovnání s těmi, kteří jej používali více než dvacetkrát denně. Muži, jež používali mobil často, tak měli o 21 procent vyšší riziko nízkého celkového počtu spermií. Jedná se o téměř takové množství, u kterého Světová zdravotnická organizace (WHO) předpovídá sníženou pravděpodobnost oplodnění.

Odborníci ve studii neupřesnili, jestli muži volali, psali SMS zprávy, nebo obojí.

Rozdíl mezi oběma skupinami byl nejvýraznější mezi lety 2005 a 2007, postupně se snižoval. „Trend odpovídá přechodu z 2G na 3G a poté z 3G na 4G, což vedlo ke snížení vysílacího výkonu telefonů,“ citoval portál News Medical docenta na Swiss Tropical and Public Health Institute Martina Röösliho. 

Umístění nehraje roli

Překvapivě vědci také zjistili, že místo, na kterém muži telefon nosí - třeba v kapse u kalhot - nesouviselo s nižší koncentrací a počtem spermií. Studie v minulých letech přitom zjistily, že právě nošení mobilu v blízkosti pohlavních orgánů má vliv na snížení pohyblivosti a životnosti spermií. 

Problémem bylo, že počet lidí, jenž nosí mobilní telefon v takové blízkosti těla, byl v současné studii tak malý, že odborníci nechtěli udělat jednoznačný a robustní závěr.

Jak zvýšit kvalitu spermií?

Zdroj: Youtube

I přes poměrně znepokojivé výsledky výzkumu by se podle vědkyně skupiny Care Fertility Group Alison Campbellové neměli muži mobilů bát. Ti, kteří chtějí počít dítě nebo zlepšit kvalitu spermií, by měli cvičit, nepřehřívat se v oblasti třísel a udržovat zdravé životní návyky.

Problémy s početím má v Česku stále více párů. Příčin je více: 

Těhotenství. Ilustrační snímek
V Česku přibývá neplodných párů. Problémy s početím má přibližně čtvrtina

Předchozí studie popsaly, že za zhoršení kvality spermií za posledních 50 let může kombinace faktorů životního prostředí a návyků, tedy kvalita stravy, konzumovaný alkohol, kouření a stres. Kvůli tomu, že byly prováděny na relativně malém počtu jedinců a jen zřídkakdy zohledňovaly informace o životním stylu, vedly ale podle výzkumnice na Ženevské univerzitě Rity Rahbanové k neprůkazným výsledkům.