Už předchozí výzkumy prokázaly, že přidávání soli do jídla zvyšuje pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění a předčasného úmrtí. Nyní se podařilo vypočítat procentuální úspěšnost diety, která prospívá zejména srdci.

Vědci zjistili, že lidé, kteří se soli zcela vyhýbají, mají o osmnáct procent nižší pravděpodobnost fibrilace síní – což je jedna z nejčastějších a nejzávažnějších srdečních arytmií – než osoby přidávající sůl do každého jídla. V České republice nemocí trpí přes tři sta tisíc obyvatel, a pro srovnání, například ve Spojeném království je více než 1,5 milionu pacientů, jejich počet přitom stále roste.

„Jedná se o závažný problém. Nyní jsme ale zjistili, jak významně lze předcházet riziku snížením konzumace soli,“ sdělila vedoucí autorka studie Jun Čong Parková z jihokorejské Národní univerzitní nemocnice v Kyungpook.

Podle výsledků však není nutné oblíbené dochucovadlo zcela vymýtit z jídelníčku. Výzkum ukázal, že spotřebitelé, kteří solí pouze v omezeném množství, respektive obvykle, což byla jedna z možností dotazníku, mají šanci na onemocnění sníženou o dvanáct procent oproti těm, kteří sůl přidávají do všeho. Kdo solil potraviny pouze občas, měl riziko nižší o patnáct procent.

Státy mají regulovat množství soli v potravinách

Jeden z nejrozsáhlejších výzkumů ve svém oboru se zakládal na údajích z britské biobanky, která zahrnuje více než pět set tisíc lidí ve věku od čtyřiceti do sedmdesáti let z celé Velké Británie z let 2006 až 2010. Vědci už na začátku studie vyloučili osoby trpící fibrilací síní, ischemickou chorobou srdeční, srdečním selháním nebo mrtvicí.

Poté byl každý z testovaných subjektů dotázán, jak pravidelně solí svá jídla. Na výběr měli z možností nikdy, zřídka, někdy, obvykle nebo vždy. Výzkumníci je pak po dobu jedenácti let sledovali, aby zjistili, jaký to na ně mělo vliv.

„Studie je užitečnou připomínkou, že lidem prospěje, když budou jíst vládou doporučené množství soli za den, tedy maximálně šest gramů – asi jednu čajovou lžičku,“ řekl s odkazem na britskou politiku pro deník The Guardian profesor James Leiper z Britské nadace pro srdce. „Výzkum je důkazem, že je potřeba, aby státy regulovaly množství soli v produktech, a tím chránily své občany,“ doplnila Mhair Brownová z organizace Consensus Action on Salt, Sugar and Health.

Rovněž Světová zdravotnická organizace volá po celosvětovém snížení příjmu soli o třicet procent do roku 2025.

Výsledky studie budou začátkem září prezentovány v Amsterdamu na výročním zasedání Evropské kardiologické společnosti – největší světové konferenci o srdci.

Fibrilace síní

- Způsobuje nepravidelnou a často abnormálně rychlou srdeční frekvenci.
- Může vést k závratím, dušnosti a únavě.
- Lidé trpící fibrilací síní mají pětkrát vyšší pravděpodobnost, že je postihne mozková mrtvice.