Představa psychopatů jako násilných a asociálních zločinců už není u psychologů aktuální. Tento zastaralý termín označuje komplexnější poruchu vyznačující se postrádáním empatie, pocitů viny, častějším lhaním, bezohledností a obecně asociálním chováním.

Jak poznat psychopata?

Zdroj: Youtube

Naproti tomu však představa o tom, že psychopati jsou hlavně muži, nevymizela. „Zdá se, že chování psychopatek je méně nápadné, než je chování mužů psychopatů. Proto u nich nejsou rysy psychopatie často rozpoznány,“ citoval odborníka Cliva Boddyho list The Guardian. U žen se podle něj psychopatie projevuje spíše verbálním než fyzickým násilím. To se navíc ukazuje hlavně ve vztahové oblasti, kde jde o šíření pomluv a lží za účelem osobního prospěchu.

Méně časté zaměření na psychopatky

Za představu, že psychopatické chování je častější u mužů, podle něj částečně může měřítko k identifikaci psychopatických rysů známé jako Levensonova sebeposuzovací škála psychopatie (LSRP). Její část totiž o trochu lépe měří mužské rysy než ty ženské. První polovina zjišťuje, jak moc je člověk citově odtažitý a manipulativní.

Psychopatie se často pojí se specifickým stylem humoru. Nemáte ho i vy?

Narcista, ilustrační foto
Mám rád sarkasmus, jsem psychopat? Temná triáda rysů osobnosti ovlivňuje humor

Problém je hlavně v té části metody, která se zaměřuje na násilí a asociální chování. „Tato část je z velké části založena na zkoumání psychopatických zločinců za mřížemi. K identifikaci ženské psychopatie se proto prostě nehodí,“ uvedl Boddy. Tradiční metody měření psychopatie nedokážou zachytit manipulativní a svůdnické techniky často využívané psychopatkami. Kromě toho expert tvrdí, že oproti mužské psychopatii tu ženskou zkoumají vědci o dost méně a také se někteří výzkumníci zdráhají ženy za psychopatky označit.

Překvapivé výsledky

Boddy na toto téma provedl výzkum, ve kterém se snažil představu o typicky mužské psychopatii vyvrátit. Použil v něm pouze první polovinu LSRP a vyšly mu překvapivé výsledky. Portál Neuroscience News píše, že psychopatky se ve společnosti vyskytují pětkrát častěji, než se dosud předpokládalo.

„Poměr psychopatů je u mužů a žen 1,2 ku jedné. Zároveň má dvanáct až třináct procent žen dostatek rysů, které jsou pro společnost problematické,“ řekl. U mužů je to přibližně 23 procent.

Skutečnost, že se o ženských psychopatech příliš nemluví, neznamená, že neexistují:

Odborníci si shodují, že psychopatické rysy vykazují jeden až dva lidé z každých sta v běžné populaci
Jak poznat psychopata? Ženy se vyznačují jinými projevy než muži

Psychopatii je podle Boddyho důležité zkoumat, hlavně na pracovišti. Působení psychopatů ve firmě totiž může negativně ovlivnit jak pracovní kulturu, tak vnímání firmy ostatními. Výsledky studie by měly ovlivnit rozhodování o výběru pracovníků na vedoucí pozice. Podle vědce nelze automaticky předpokládat, že ženy budou čestnější a starostlivější než muži.

Zároveň má zjištění o ženské psychopatii důsledky pro systém trestního soudnictví, přičemž současná rozhodnutí o rizicích týkajících se partnerů na jejich dětí mohou být chybná. Výsledky výzkumu také zdůrazňují potřebu genderově inkluzivních metod hodnocení.

Porucha osobnosti

V českém prostředí už se označení psychopat nepoužívá, a to zejména kvůli jeho pejorativní konotaci. Disociální či antisociální porucha osobnosti, která se někdy laicky označuje jako psychopatie, podle expertů zahrnuje chybějící etické a sociální cítění, bezohlednost a krajní egoismus. Člověk trpící touto poruchou často využívá lidi kolem sebe jako nástroj k dosahování cílů, je chladný, kalkulující a „jde přes mrtvoly“. Kromě toho má sklon k protispolečenskému chování, agresi a impulzivitě. Nezřídka ze svého selhání obviňuje okolí. Má se za to, že svou zranitelnost a osamělost chtějí skrýt za pocit, že jim nikdo nemůže ublížit, protože si o sobě myslí, že jsou silní a chytří.

Na temné empatiky si dejte pozor:

Kdo je temný empatik? Jedinec s temnými povahovými a osobnostními rysy, který ale zároveň vykazuje nadprůměrné empatické schopnosti.
Kdo jsou temní empatici? Jde o velmi nebezpečný osobnostní typ člověka

Některé projevy u psychopatek a psychopatů se přitom liší. Ženy spíše než muži využívají intriky a skryté manipulace. Nejznámější psychopatkou je právnička a spisovatelka M. E. Thomasová, která svou zkušenost popisuje na blogu Sociopath World. Nazvala ho tak, protože se domnívala, že slovu sociopat lidé více rozumí. Popsala například, že se cítí jako tabulka v Excelu, protože neustále vypočítává, co má říct nebo udělat.