Výzkumný tým projektu Darwin Online vydal 300stránkový katalog shromažďující 7 400 děl a 13 000 svazků, které původně vlastnil významný britský přírodovědec Charles Darwin. Součástí virtuální prohlídky je 9 500 odkazů na kopie titulů dostupných ke čtení zdarma, vědci tím vybízejí veřejnost, aby přesně zjistila, co zakladatel evoluční biologie četl.

Odborníci v elektronické podobě sestavili ztracenou knihovnu na počest 215. výročí Darwinova narození, které připadá na 12. února. „Podrobný pohled na sbírku nám umožní ocenit, jakým byl odborníkem,“ uvedl v tiskové zprávě vedoucí projektu, historik John van Wyhe z Národní univerzity v Singapuru.

Darwin evoluční teorii zveřejnil díky náhodě:

Charles Darwin (1809-1882) v pozdějším věku
Charles Darwin evoluční teorii dlouho nechtěl zveřejnit, nakonec zasáhla náhoda

Vědci během zhruba osmnácti let prací využili Darwinových pečlivých záznamů o knihovně, včetně ručně psaného Katalogu knihovny Charlese Darwina z roku 1875, který se skládal ze 426 stran.

Náročné sestavování knihovny

Po Darwinově úmrtí se o jeho knihovnu starali potomci a příbuzní, kteří do ní dle odborníků přispěli i svými sbírkami knih, ale postupem času velkou část obsahu například darovali různým univerzitám, v horších případech došlo ke ztrátě titulů. Nakonec se zachovalo zhruba patnáct procent sbírky, a to na univerzitě v Cambridge a v Darwinově rodinném domě Down House.

Loni se podařilo získat ukradené zápisky Charlese Darwina:

Zdroj: Youtube

Veřejnost a badatelé ale chtěli znát víc, a tak v roce 2007 van Wyhe a jeho kolegové založili projekt pro znovuvytvoření Darwinovy knihovny v digitální podobě. „Vědci zkoumají Darwinův život a díla přes sto let. Pro pochopení jeho teorií je taky velmi důležité znát i jeho zdroje,“ vysvětlil pro CNN autor virtuální sbírky, proč chtěli vytvořit kompletní přehled.

Projektový tým pečlivě prošel všechny Darwinovy čtenářské zápisníky, deníky jeho manželky, ručně psané rodinné spisy, poznámky a dopisy, aby mohl úspěšně dohledat a zaznamenat všechny knihy. Při tom nalezli i dosud neznámé tituly. „Byla to detektivní práce,“ zažertoval van Wyhe.

Darwin byl velmi sečtělý

Přírodovědcova knihovna obsahovala mnoho odborných knih, brožur a zápisků napsaných nejen v angličtině. „Téměř polovina knih byla ve francouzštině, němčině, italštině, holandštině, dánštině, latině, španělštině a švédštině,“ uvedl ve zprávě van Wyhe.

Dodal, že je to překvapující, jelikož Darwin byl známý jako špatný lingvista.

Charles Darwin s Williamem Darwinem v roce 1842. Údajně jediná známá daguerrotypie Charlese DarwinaCharles Darwin s Williamem Darwinem v roce 1842. Údajně jediná známá daguerrotypie Charlese DarwinaZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Významný Brit četl také filozofy, jako byli John Stuart Mill a Auguste Comte, a měl řadu děl o psychologii, náboženství, umění, historii, zemědělství a chovu a chování zvířat. Odborníci nalezli i cestopisy objevitelů a misionářů. Darwin je údajně četl, aby porozuměl gestům, která používají různé etnické skupiny.

Taky rád četl romány, například měl výtisk díla Manželky a dcery od Elizabeth Gaskellové, který měl být jeho poslední přečtenou knihou.

Charles Darwin

Charles Darwin.Charles Darwin.Zdroj: Herbert Rose Barraud / Wikimedia Commons / CC-PD-Mark

  • Narodil se 12. února 1809 v anglickém Shrewsbury.
  • Britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie svou teorii opíral o přírodní a pohlavní výběr. Byl autorem mnoha děl.
  • Patrně nejznámější je kniha O původu druhů z roku 1859. V ní představil základní vědecký koncept evoluce.
  • V roce 1831 se účastnil plavby na lodi Beagle. Expedice, která trvala zhruba pět let, měla za cíl zmapovat pobřeží Jižní Ameriky.
  • Zemřel 19. dubna 1882 ve věku 73 let v rodinném domě v Downe.