K této příležitosti se uskutečnila Celonárodní čtení Bible Velikonoce 2009. Ve větším či menším rozsahu se k této akci připojujilo více než 80 míst. V Chýnověse například vpátek v sedm hodin v parku naproti kostelu Nejsvětější trojice rozjel třídenní nonstop maraton v čtení z Bible.

„Jednak jsou Velikonoce a jednak chceme knížce pomoci v její propagaci,“ vysvětlil jeden z organizátorů čtení v Chýnově Ondřej Kubů důvod, proč se k celorepublikové akci připojují. Za chýnovským čtením stojí Církev bratrská ve spolupráci s Městskou knihovnou Chýnov a za podpory místní ekumeny.

Přijít může každý. Buď se jen zaposlouchá do přednesu z nejčtenější knihy v dějinách lidstva, nebo se může do čtení sám zapojit. První čtenářkou z řad veřejnosti se v Chýnově stala Jiřina Novotná. „Šla jsem si vyřizovat nějaké věci a nakoupit. Věděla jsem, že to tady pan Kubů pořádá, tak jsem se přišla podívat.“ Když jí požádali, zda by se nepřipojila, neváhala a pustila se do čtení. „Máme doma po rodičích Bibli Kralickou. Ta se velmi těžko čte. Proto vítám tento nový překlad, který určitě osloví i dnešní čtenáře,“ řekla Jiřina Novotná, poté co předala štafetu.

V rámci akce bude možno zakoupit Bible v překladu 21. století za 150 korun. V době nočního klidu a při hrubé nepřízni počasí bude čtení probíhat v prostorách Městské knihovny v Chýnově. Maraton skončí v neděli o půlnoci.