Slyšení svolal po více než padesáti letech poslanec André Carson, předseda podvýboru Sněmovny reprezentantů pro boj proti terorismu, kontrarozvědce a šíření zbraní hromadného ničení. 

Konec stigmatizace

Carson uvedl, že UAP (jiné, aktuálnější označení pro UFO) představují potenciální hrozbu pro národní bezpečnost a je třeba k nim takto přistupovat. „Stigma spojené s UAP se příliš dlouho stavělo do cesty kvalitní zpravodajské analýze. Piloti se vyhýbali podávání zpráv, nebo se jim vysmívali, když je podávali,“ sdělil.

Podle Scotta Braye, zástupce ředitele námořní rozvědky, se počet hlášení UAP zvýšil na přibližně 400, což je výrazný nárůst oproti 144 hlášením z let 2004 až 2021, která byla prezentována v loňské zprávě. Bray sdělil sněmovnímu panelu, že tento nárůst byl způsoben snížením stigmatu spojeného s určitým výsměchem nebo kontroverzí při hlášení takových incidentů.

„Zaznamenali jsme rostoucí počet neautorizovaných a/nebo neidentifikovaných letadel nebo objektů. Hlášení o pozorování jsou častá, téměř nepřetržitá,“ řekl Bray.

Bray se však domnívá, že mnoho z nově zveřejněných svědectví jsou ve skutečnosti pouze ta předešlá, založená na vyprávění druhých, což ho vede k přesvědčení, že nových svědectví bude v budoucnu méně. 

Loňská zpráva zpravodajských služeb dokázala vysvětlit pouze jedno ze 144 zdokumentovaných setkání, zároveň však nepotvrdila žádné „setkání“ s mimozemšťanem. Zpráva tehdy konstatovala, že incidenty UAP budou vyžadovat další podrobnější studium.

Žádné důkazy o mimozemšťanech

Na úterním slyšení Bray zopakoval loňský závěr. Tedy, že většina jevů byla pravděpodobně fyzickými objekty. „Pracovní skupina UAP nemá žádné trosky létajících objektů, které by odpovídaly tomu, že jsou mimozemského původu,“ oznámil. I tak ale podle něj zůstává v éteru řada nezodpovězených otázek.

„Nemohu poukázat na nějaký konkrétní objekt, který by s konečnou platností nebyl vytvořen člověkem, ale mohu poukázat na řadu příkladů, které zůstávají stále nevyřešeny,“ řekl Bray a citoval video z incidentu z roku 2004, kdy pilot námořnictva zaznamenal nad vodou neobvyklý objekt podobný Tic Tacu.

„Chceme vědět, co je tam venku, stejně jako to chcete vědět vy,“ řekl Ronald Moultrie, nejvyšší představitel zpravodajských služeb Pentagonu, který na slyšení rovněž vypovídal.

Moultrie uvedl, že Pentagon zřizuje úřad, který má urychlit identifikaci dosud neznámých nebo neidentifikovaných vzdušných objektů metodickým, logickým a standardizovaným způsobem.

| Video: Youtube

„Chápeme, že kolem UAP existuje kulturní stigma,“  řekl Moultrie. „Naším cílem je toto stigma odstranit tím, že plně zapojíme naše operátory a personál do standardizovaného procesu sběru dat.“

„Naším cílem je najít křehkou rovnováhu: takovou, která nám umožní udržet si důvěru veřejnosti a zároveň zachovat ty schopnosti, které jsou životně důležité pro podporu našeho služebního personálu,“ dodal.

Vláda konečně vyslyšela veřejnost

Bray uvedl, že posádky námořnictva a letectva mají na své tabuli v pilotní kabině krok za krokem popsané postupy pro hlášení o UAP a že toto úsilí vedlo k většímu počtu hlášení.

Stále větší zájem o UFO a UAP v hlavním proudu vyvolaly v posledních letech úniky kdysi utajovaných videozáznamů a zveřejnění záběrů z vlastních setkání pilotů námořnictva. Na úterním slyšení představitelé obrany přehráli tři klipy, aby pomohli vysvětlit, jak krátké mohou být zdánlivě nevysvětlitelné letecké incidenty, takže je velmi obtížné určit, co na videích skutečně je. Toto tvrzení následně demonstroval na konkrétním příkladu.

Jeremy Corbell, dokumentarista a nadšenec do UFO, který loni zveřejnil video s podivnými pyramidovými obrazci, jež byly nakonec kategorizovány jako bezpilotní letouny, před slyšením uvedl, že je rád, že se zvyšuje povědomí a vláda podniká kroky. „Skvělé je, že je to přímá reakce na vůli veřejnosti," řekl Corbell pro ABC News.

„Jsem povzbuzen touhou veřejnosti poznat a zjistit pravdu o tom, co UFO pro lidstvo představuje. Je to největší příběh naší doby. A konečně začínáme vést rozhovor bez zesměšňování a stigmatizace, které tolik poškozovaly hledání vědecké pravdy na toto téma,“ řekl.

Pseudověda?

Nevysvětlitelné létající objekty fascinují lidstvo už celá desetiletí, ale jejich studium bylo často odmítáno jako pseudověda nebo potrava pro bulvár. Vládní úředníci dokonce překřtili UFO na neidentifikované letecké jevy, částečně proto, aby se vyhnuli stigmatu spojenému s tvrzeními o mimozemských návštěvnících.

Podle Raviho Kopparapua, planetárního vědce z Goddardova centra vesmírných letů NASA, vědci doufají, že vědecké hledání odpovědí a větší transparentnost by mohly pomoci toto stigma překonat. „Existuje proces, jak porozumět neznámým jevům," řekl Kopparapu serveru Insider. „Neměli bychom dělat ukvapené závěry na jednu či druhou stranu, buď o odmítnutí, nebo o skoku k nějakému exotickému vysvětlení.“

Kopparapu uvedl, že roste počet soukromě financovaných výzkumných skupin zaměřených na systematické studium neidentifikovaných leteckých jevů, jako je harvardský projekt Galileo a nezisková výzkumná organizace UAPx.

NASA je stále skeptická

„Myslím, že je to pro vědce skvělá příležitost ukázat veřejnosti, jak lze provést vědecké zkoumání něčeho, co je neznámé,“ řekl Kopparapu pro Insider. NASA však podle webových stránek agentury po UFO aktivně nepátrá. 

„Pokud bychom se o UAP dozvěděli, otevřelo by nám to dveře k novým vědeckým otázkám ke zkoumání,“ uvádí NASA. „Atmosféričtí vědci, odborníci na letectví a kosmonautiku a další vědci by mohli přispět k pochopení podstaty tohoto jevu. Zkoumání neznámého ve vesmíru je podstatou toho, kdo jsme.“

Pozorování nevysvětlitelných objektů na obloze již dlouho poutají lidskou představivost a vyvolávají otázky týkající se národní bezpečnosti a dokonce i možného mimozemského života. Tyto otázky však zůstanou nezodpovězeny, pokud nebudou podrobeny důkladnému vědeckému zkoumání, tvrdí vědci.