V science fiction seriálu Problém tří těles z produkce streamovací platformy Netflix se odehrává několik významných momentů hraničících mezi skutečností a fikcí.

Použít Slunce jako zesilovač signálu pro vysílání i přijímání kosmických zpráv umožňující kontakt s mimozemšťany je podle expertů přitažené za vlasy, ale teoreticky možné. „Za naprosto dokonalých podmínek by možná bylo možné vyslat signál směrem k Slunci, které by jej náhodou zesílilo,“ vysvětlil pro magazín Tudum fyzik Matt Kenzie z Univerzity v Cambridge, který byl i odborným poradcem při tvorbě pořadu.

Jak skutečná by mohla být filmová Duna?

Více pravděpodobná je existence protonů vyskytujících se na dvou odlišných místech, aby sloužily pro komunikaci, podobně jako to v seriálu udělala mimozemská rasa. „Umožňuje to takzvané kvantové provázání. Vědci jev pozorovali u subatomárních částic, které fungují jako jeden celek, i když jsou od sebe vzdálené miliardy světelných let,“ sdělil pro Vox.com astrofyzik Charles Horowitz z univerzity v Bloomingtonu. Dodal, že spíš pouze přijímají informace z obou míst, než aby byly komunikačními zařízeními.

Vizualizace čtyřrozměrného objektu, kterým by musel být i proton z díla Problém tří těles:

| Video: Youtube

Horowitz také potvrdil, že by se miniaturní proton mohl rozložit do prostoru o velikosti planety a pak se zase složit do původní mikroskopické velikosti. „Teoreticky to umožňuje idea multidimenzionálního rozkládání, kterou si vědci představují pomocí hyperkostky nebo teseraktu existujících nejméně ve čtyřech rozměrech,“ uvedl.

Pravděpodobné situace na Zemi

V lidském oku by mohlo být možné přehrávat obraz. Podle Kenzieho by to umožnilo takzvané Čerenkovovo záření. „To znamená, že v určitých materiálech se mohou částice pohybovat rychleji než světlo. Dle teorie by tak bylo možné v kapalině v něčím oku vytvořit toto záření, které by sloužilo pro zobrazení vloženého obrazu, případně odpočítávání jako v seriálu,“ řekl.

Knižní předloha

Problém tří těles je původně prvním románem z trilogie Vzpomínka na Zemi, kterou napsal čínský spisovatel science fiction Liou Cch'-sin.

close Čínský spisovatel sci-fi a autor románu Problém tří těles Liou Cch’-sin. info Zdroj: Wikimedia Commons/opacity/CC BY-SA 2.0 zoom_in Čínský spisovatel sci-fi a autor románu Problém tří těles Liou Cch'-sin.

Nanovlákna by díky své unikátní pružnosti a síle mohla sloužit k prořezání jakéhokoliv materiálu a objektů, jako jsou například lodě. Drastické využití je však nepravděpodobné kvůli vysoké ceně technologie i omezeným podmínkám výroby. V současnosti je vědci testují pro neprůstřelné vesty a další předměty. Také se považuje za materiál budoucnosti, který lze použít k filtraci vody.

Další teoreticky reálnou možností je vypnutí urychlovačů částic po celém světě. „Mohlo by se to stát, pokud by se změnila dosud známá pravidla fyziky a vesmíru,“ uvedla pro magazín Tudum astrofyzička Becky Smethurstová z Univerzity v Oxfordu. Podle ní by to ale pro vědce neznamenalo nic špatného, naopak by zažili vzrušení z řešení nových výzev.

Fiktivní jevy

Za méně pravděpodobné odborníci považují zkonstruování zařízení pro virtuální realitu, které by umožňovalo cítit chuť, pach i hmat. „V podstatě by to muselo nějak zkratovat váš mozek,“ sdělil Kenzie. Náhlavní souprava by musela zasahovat do neurologických signálů v mozku, aby bylo možné vnímat vjemy. Doplnil, že dnes sice probíhají experimenty, při kterých se pomocí zapojených zařízení působí na lidské smysly, ale žádné nefunguje bezdrátově. Zkrátka dosud známé technologie to neumožňují.

Ukázka problému tří těles ve vědě:

| Video: Youtube

Nemožným jevem je rozblikání noční oblohy. „Neexistuje žádný způsob, který by umožnil úplně zhasínání a rozsvícení hvězd,“ řekla Smethurstová. Dodala, že by se Země musela jedině něčím zahalit, protože i kdyby někdo nějakým nevysvětlitelným způsobem nechal hvězdy v Mléčné dráze „vypnout“, stále by kvůli své teplotě svítily.

NASA plánuje misi na Slunce:

Vědci se shodli, že seriál Problém tří těles je zcela fiktivní v znázornění dehydratace umožňující zachování lidského života a následné rehydratace.

Co je problém tří těles

  • Jedná se fyzikální a mechanickou úlohu s cílem spočítat a předpovědět pohyb tří objektů, které se navzájem gravitačně ovlivňují.
  • Vědcům se po celá staletí nedaří najít žádný výchozí bod, z něhož by tři tělesa mohla vytvořit stabilní dráhy ve vzájemném vztahu.
  • V posledních dekádách ale učinili významné teoretické postupy, které však není možné modelovat v realitě, protože jsou příliš složité.
  • Ve vesmíru existuje soustava se třemi Slunci nazvaná KOI-5.

close Soustava KOI-5 nacházející se ve vesmíru má tři Slunce. Vědci ji objevili v roce 2021. info Zdroj: se svolením R. Hurta/Caltech zoom_in Soustava KOI-5 nacházející se ve vesmíru má tři Slunce. Vědci ji objevili v roce 2021