Přihlášené obce budou během května a června hodnoceny krajskou komisí. Jejími členy budou zástupci vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže.

Nejvíce obcí se přihlásilo z Královehradeckého kraje, celkem 37. Hned druhý se umístil Olomoucký kraj – 36 přihlášených obcí a třetí je Kraj Vysočina v počtu 35 přihlášených obcí. Velký zájem o dotace ze soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova projevil také Jihočeský kraj (31 obcí). Naopak nejmenší zájem byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (15 obcí) a Ústeckém kraji (20 obcí). „Oproti minulému roku se počet přihlášených obcí zvýšil o 30. Jsme rádi, že stále více obcí má zájem zapojit se aktivně do soutěže a pokusit se získat dotaci pro svůj rozvoj,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Každý krajský vítěz získává odměnu v podobě finanční dotace 1 milion korun. Vítěz celostátního kola pak získá další 1 milion korun navíc, druhý v celostátním kole 900 tisíc korun a třetí pak 800 tisíc korun. Od roku 2002, kdy je soutěž spoluorganizována Ministerstvem pro místní rozvoj, narůstá účast každým rokem až o 30 obcí. Dalšími vyhlašovateli je Ministerstvo zemědělství, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova.

V rámci krajských kol mohou obce získat následující ocenění:
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole
Modrá stuha – za společenský život
Bílá stuha – za činnost mládeží
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Dále mohou obce získat různá mimořádná ocenění nebo také diplomy, například Diplom za vzorné vedení obecní knihovny nebo Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce.