V komunálních volbách nelze využít voličský průkaz. Musíte volit v místě trvalého bydliště.

V komunálních volbách uspěje uskupení, které překročí pětiprocentní hranici. Nepřihlíží se k ní jen v případě, že v obci je podána pouze jedna kandidátní listina. Snižuje se v případě, že ji nepřekročí minimálně dvě strany. Hlasy se na mandáty mezi strany přepočítají na základě D'Hondtovy metody.

Preferenční hlasy

Do městského či obecního zastupitelstva je přednostně zvolen kandidát, který získal nejméně o 10 procent více hlasů, než je stanovený průměr hlasů strany. Ten poskočí na první místo. Pokud je kandidátů s takovým ziskem hlasů více, rozhodují počty preferenčních hlasů. V případě další rovnosti je určující původní pořadí na kandidátce.