Strany nedostávají za obecní zastupitele státní příspěvky. Výjimkou je člen zastupitelstva hl. m. Prahy. Zde za každý mandát získávají ročně 250 000 korun.

Jde o jediný typ voleb, u nichž není určen finanční limit na kampaň. Volební zákon neupravuje povinnost zřídit si transparentní volební účet ani dohled Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na volební kampaně.

Ministerstvo vnitra to na svých webových stránkách zdůvodňuje takto: „Převážná část kandidujících subjektů v komunálních volbách jsou sdružení nezávislých kandidátů a nezávislí kandidáti, pro které by nastavená opatření, jakými jsou povinnost zřízení transparentního volebního účtu, vedení účetnictví o financování volební kampaně, zveřejňování informací o financování volební kampaně na internetových stránkách a vyhotovování zprávy o financování volební kampaně, fakticky působila jako nepřiměřená zátěž a faktor odrazující kandidovat, což by v řadě, zejména menších obcí, mohlo být příčinou nekonání voleb pro nedostatek kandidátů.“