Kandidovat do zastupitelstev měst a obcí může ten, kdo dosáhl 18 let, má trvalé bydliště v dané obci a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva. Kandidáty mohou stavět politické strany, hnutí a jejich koalice. Na radnice mohou kandidovat i občané jiného členského státu EU, kteří splnili výše popsané podmínky a jsou držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu.

Uchazeč může kandidovat pouze na jedné listině volební strany do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.