Co vám nejvíc uškodilo?
V poslední době nám uškodilo, že ne vždy jsme byli schopni svou práci prodat a nechali jsme si výsledky práce přivlastnit někým jiným. To vedlo k přebírání našich voličů ostatními stranami, které byly u moci a přisvojovaly si výsledky naší práce. Volič si řekl, proč nevolit rovnou je.

Zdroj: DeníkO jakých výsledcích mluvíte?
Nejúspěšnější období bylo v Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Zde jsem jako předseda výboru národnostních menšin ve spolupráci s Integračním centrem pro začleňování cizinců zavedl soutěž o nejlepšího středoškoláka národnostní menšiny Ústeckého kraje, kterou jsme každý rok vyhodnocovali. Také jsme začali organizovat Barevný region, přehlídku kultury a gastronomie národnostních menšin žijících v Ústeckém kraji. Samozřejmostí byla podpora rozvoje jejich kultury v celém kraji, různé soutěže, festivaly a sportovní akce, které menšiny organizovaly.

No a v komunální politice?
V komunální politice jsme se v opozici snažili zamezit rozprodeji bytového fondu, což se nám podařilo pouze částečně v Neštěmicích a Krásném Březně. Dále jsme podporovali údržbu zeleně, kulturu, sport dětských a mládežnických klubů, včetně podpory akcí a činnosti domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Také jsme se snažili podporovat posílení rozpočtů pro obvodní radnice, výkup a opravu bytového fondu, který byl v 90. letech zprivatizován, a poté v řadě případů zdevastován.

Na litoměřické radnici po dvaceti letech končí v čele strana ODS, která zamíří do opozice.
Okamurova SPD? A proč vlastně ne. Bohaté Litoměřice volily protestně

Mohl byste tedy podrobněji rozvést, co se vám v městské politice povedlo?
V minulém volebním období se nám povedlo dvakrát zastavit nesmyslnou vyhlášku o odpadech, která veškerou povinnost přenášela na vlastníky nemovitostí a bytová družstva. Dále se nám povedlo přimět vedení města ke změně pravidel pro rozdělování dotací v sociální oblasti, kde byly původně nastavené priority, které zvýhodňovaly některé jejich poskytovatele. Podpořili jsme založení fondu pro obnovu investic do ústecké zoo. Dále jsme vždy podporovali navyšování finančních prostředků pro obvody, na údržbu zeleně, chodníků a silnic.

Zdroj: DeníkCo naopak považujete za svůj nebo stranický neúspěch?
Za neúspěch považuji nedostatečnou propagaci naší práce ve městě. Nedařilo se nám seznámit veřejnost s činností jednotlivých zastupitelů. Za velký neúspěch považuji také, že při rozhodování o privatizaci bytového fondu města, včetně zlatého fondu, se nám nepodařilo zachránit více bytů pro město. Nyní nemáme žádné možnosti, jak regulovat, kdo v těchto bytech bude žít. Tím se nám obrovsky rozšířily vyloučené lokality a obvodní radnice si neumí s tímto problémem poradit. Majitele nezajímá, kdo tam bydlí, hlavně, že to nese finanční zisky.

Kde vidíte v současnosti největší úlohu své strany a proč?
Levicové strany jsou vždy potřeba, protože hájí zájmy obyčejných lidí. Jenže ty jsou bohužel na ústupu i na celorepublikové úrovni, ale věřím, že se tento trend, kdy se naši voliči přesunuli k populistickým stranám, změní.

Ondřej Feber.
Rekordman mezi starosty v kraji končí. Po více než 30 letech

Jaká vůbec panuje situace uvnitř ústecké KSČM, co je její největší problém?
Ústecká KSČM je i nadále jednotná, i když panuje zklamání z výsledku voleb. Že jsme získali v okrese pouze čtyři mandáty. Velký problém je úbytek členské základny, nedaří se nám získávat mladší členy. Řada spoluobčanů s námi spolupracuje, ale ze strachu před tím, že jsou v KSČM, na kterou se nestále útočí, i kvůli obavám o zaměstnání a pro útoky na ně samotné k nám nevstupují.

Čemu se chcete v současnosti věnovat, jaké úlohy na vás osobně čekají?
Budu se více věnovat aktivizaci našich členů a zabezpečování klasických akcí, které organizujeme s komisí mládeže kraje. Chystám se zklidnit tempo svého života. Více se věnovat manželce, rodině a využívat volný čas k návštěvě kulturních akcí a dalším aktivitám. Odpočinek musím zlepšit také vzhledem ke svému zdraví, lékaři mi doporučují zvolnit tempo.

Pavel Vodseďálek, předseda OV KSČM v Ústí nad Labem
Postupně vystřídal řadu vysokých funkcí v partaji, dnes je předsedou ústeckého okresního výboru strany, místopředsedou krajského výboru a členem pléna ústředního výboru KSČM. Do komunální politiky se začal zapojovat po roce 1990, postupně jako zastupitel obvodu Neštěmice, poté několik funkčních období i zastupitel města Ústí nad Labem a předseda finančního výboru. Jako zastupitel Ústeckého kraje zastával funkci uvolněného předsedy výboru pro národnostní menšiny.