Předsedou horní parlamentní komory byl po náhlém úmrtí Jaroslava Kubery v roce 2020 zvolen Miloš Vystrčil (ODS). Letos na podzim senátní mandát obhajuje. Předseda horní komory je druhým nejvyšším ústavním činitelem. V té současné zasedají dva ministři Fialovy vlády, ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).

Komunální a senátní volby se konají 23. a 24. září 2022.
Komunální volby 2022: Termín, jak volit a neudělat chybu, kandidáti, lístky

Senátoři schvalují všechny zákony, které prošly Poslaneckou sněmovnou, kromě zákona o státním rozpočtu. Projednat je musejí do 30 dnů od jejich postoupení. Mohou je přijmout, zamítnout, nebo vrátit dolní komoře s připomínkami. Poslanci v takovém případě o návrhu hlasují znovu. Mohou ho schválit v senátním znění, nebo v původní podobě, k čemuž potřebují nejméně sto hlasů.

Volby - ilustrační foto.
Co nás čeká u uren? Do roku 2027 každý rok minimálně jedny volby

Senát jako celek má zákonodárnou iniciativu. K přijetí ústavních zákonů včetně změny Ústavy ČR je potřeba třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Senátoři například schvalují návrhy prezidenta republiky na členy Ústavního soudu nebo Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Volby do Senátu 2022

Kdy se volí do Senátu:

  • první kolo:
    • pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
    • sobota 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
  • druhé kolo:
    • pátek 30. září od 14.00 do 22.00 hodin 
    • sobota 1. října 2022 od 8.00 do 14.00 hodin

Kde se volí do Senátu?:
Volit se bude ve třetině volebních obvodů, v nichž bylo 27 senátorů zvoleno před šesti lety. Konkrétně v těchto volebních obvodech:

Senátoři z roku 2016Senátoři z roku 2016Zdroj: Deník

Kandidáti:
Senátory může volit občan ČR, který aspoň v druhém kole volby dosáhl 18 let a není nesvéprávný k výkonu volebního práva.

Volební systém:
Občané z daného volebního obvodu dostanou do schránek lístky se jmény kandidátů, ale pouze před prvním kolem volby. V senátních volbách se nekroužkuje ani nekřížkuje. Volič vybraný hlasovací lístek se jménem jednoho kandidáta následně v obálce vloží do volební urny.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce či města, ve kterém má trvalý pobyt a je zde zapsán ve stálém seznamu voličů. V daném obvodě ale může hlasovat s voličským průkazem v jakékoli volební místnosti.

Vítězem za daný obvod se stává kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Toho může dosáhnout již v prvním kole, častější je však případ, kdy dva kandidáti s nejvíce hlasy postupují do druhého kola.

Na kolik let je volen senátor?
Mandát senátora je šestiletý, ale volby se konají vždy jednou za dvou roky ve třetině obvodů, tedy se vždy třetina Senátu obmění.

Josef Váňa starší
Váňa bude znovu kandidovat do Senátu za hnutí ANO. V roce 2016 neuspěl

Výsledky senátních voleb:

Plat a příspěvky

Měsíční hrubý plat senátora včetně náhrad činí 90 800 korun. Předseda výboru bere 127 800 korun, místopředseda Senátu 173 200 korun a předseda horní komory 243 800 korun. K tomu jim ještě náležejí náhrady.

Státní příspěvek na mandát senátora činí ročně 900 000 korun.

Limit na financování senátní kampaně činí 2,5 milionu korun.

Zdroj: Deník, Sbírka zákonů, MV ČR, ČTK