První kolo v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin

Druhé kolo v pátek 30. září od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8:00 do 14:00 hodin.

Senátory může volit občan ČR, který aspoň v druhém kole volby dosáhl 18 let a není nesvéprávný k výkonu volebního práva.

Jak? 

Občané z daného volebního obvodu dostanou do schránek lístky se jmény kandidátů, ale pouze před prvním kolem volby. V senátních volbách se nekroužkuje ani nekřížkuje. Volič vybraný hlasovací lístek se jménem jednoho kandidáta následně v obálce vloží do volební urny.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce či města, ve kterém má trvalý pobyt a je zde zapsán ve stálém seznamu voličů. V daném obvodě ale může hlasovat s voličským průkazem v jakékoli volební místnosti.

První kolo senátních voleb 2022 se uskuteční o víkendu 23.-24. září, druhé kolo o týden později
Senátní volby 2022: Termíny prvního a druhého kola, jak volit, kdo kandiduje

Vítězem za daný obvod se stává kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Toho může dosáhnout již v prvním kole, častější je však případ, kdy dva kandidáti s nejvíce hlasy postupují do druhého kola.

Zdroj: Deník, Sbírka zákonů, MV ČR, ČTK