Podle soudu v mnoha podáních pisatelé vyjadřují nesouhlas se změnou volebního systému, než jaký byl při minulých volbách, kritizují možnost spojení stran do koalic ve volbách, dále jim vadilo, že museli mít rouškou zakrytý obličej ve volební místnosti nebo naopak, že volební komise nežádala odkrytí obličeje voliče, aby zkontrolovala jeho totožnost. Další stížnosti směřují na média a zejména na Českou televizi, která podle nich neumožnila spravedlivý přístup stranám a hnutím pro předvolební prezentaci.

Jednu z volebních stížností podaly společně Česká pirátská strana a Starostové a nezávislí. Navrhují vyslovit neplatnost volby Ondřeje Babky, kandidáta ANO 2011 v Jihočeském kraji, Karly Maříkové, kandidátky SPD v Karlovarském kraji, a Jaroslava Dvořáka, kandidáta SPD ve Zlínském kraji. Místo nich navrhují prohlásit za zvolené poslance kandidáta volební koalice Piráti a Starostové v Kraji Vysočina Miloně Slabého, kandidátku SPD v Jihomoravském kraji Petru Svedíkovou Vávrovou a kandidáta SPD v Olomouckém kraji Pavla Jelínka.

Miloš Zeman odvolil v Lánech.
Zdravotní stav prezidenta Zemana se mírně zlepšil, oznámila nemocnice

Lhůta pro podání stížností skončila v pátek. Z 210 stížností jich volební senát v čele s jeho předsedou Langáškem již 32 odmítl nebo odložil či vyřídil jiným způsobem. Odmítnuty byly stížnosti předčasně podané. Odložena byla podání, jež vůbec nelze za volební stížnost považovat, a podání anonymní či nepodepsaná.

V naprosté většině případů není podle NSS ze stížnosti zřejmé, čeho konkrétně se navrhovatel domáhá, a proto musí volební senát pisatele usnesením vyzývat k tomu, aby obratem odstranili vady svého návrhu.

Zákonem stanovená dvacetidenní lhůta pro rozhodování končí ve čtvrtek 11. 11. 2021.