Syn Ferdinanda I., místodržící v českém království Ferdinand Tyrolský, získal další pozemky a v roce 1555 položil základní kámen letohrádku uvnitř obory. Na jeho výstavbě se osobně významně podílel; stavělo se dle jeho návrhu, a dokonce byl u zaměřovacích prací stavby. Letohrádek věnoval Filipině Welserové, dceři bohatého kupce, se kterou se dal tajně oddat.

Ze života obory

Obornické řemeslo bylo známo již ve starověku. Jednalo se o kultivaci rozsáhlých pozemků k využití hospodářskému i kratochvilnému. Nebyli to jen panovníci, ale i šlechta, kdo se obornictví věnoval. Ostatně právě 16. století obornictví nadmíru přálo a stalo se časem jeho značného rozkvětu. 8. listopadu 1620 se u zdi obory, zvané Světlička, odehrála bělohorská bitva. Památník připomínající tuto událost najdeme ovšem mnohem dále na západ od obory – až za konečnou tramvají Bílá Hora.

V 18. století přibyla bažantnice a za Josefa II. byl letohrádek upraven jako vojenská prachárna. Ta byla zrušena až roku 1874. Dnešní podobu má tedy obora zhruba od počátku 19. století, kdy byla přeměněna na anglický park se třemi alejemi. Od roku 1933 byla postupně revitalizována podle návrhu architekta Pavla Šimka, roku 1937 bylo upraveno okolí letohrádku architektem Josefem Sokolem. Začátkem roku 2001 skončila výsadba sedmi tisíc nových stromů. V oboře dnes převažují duby, buky, jedle a habry.

Je dobré si udělat dostatek času na příjemnou procházku. V dolní části pod letohrádkem je louka s mokřadema malým rybníčkem. Sem můžete sejít od letohrádku nebo některou z branek v dolní části. Jinak je hlavní část v rovině, k letohrádku se dá dojít jednou ze tří horních bran: Libockou, Ruzyňskou nebo Břevnovskou. U Libocké brány stojí socha Jana Roháče z Dubé z roku 1960 od Aloise Sopra a při severní stěně od roku 1959 socha husitské bojovnice od Jana Jiříkovského.

Naučná stezka

Doporučujeme využít jako vodítka naučnou stezku, jejíž úvodní tabuli najdeme u Libocké brány. Stezka má 13 zastávek a jednotlivé tabule se věnují historii, přírodě a geologii obory. Návštěvník se mimo jiné dozví, které ze slavných osobností zasáhly do života obory, jací živočichové zde mají svůj domov nebo kteří ptáci nám právě přelétají nad hlavou nebo prozpěvují v korunách stromů. Během dvou hodin tak projdeme nenáročným terénem obory a vychutnáme si naplno prostředí, které má mnohde podobu lesa kdesi daleko za Prahou.

V podzemním sále letohrádku na návštěvníka čeká maketa bitvy na Bílé Hoře. Už samotný vstup stojí za pozornost svojí štukovou výzdobou od Giovanniho de Spatia a Pietra Ferrabosca. Rozsáhlá expozice nás provede historií letohrádku. První patro je určeno pro výstavní účely, interiér s krby a nádherné rozhledy z oken jen dokazují, jaké to kdysi muselo být místo k životu. Ještě než opustíte letohrádek, zastavte se v malé kavárničce vedle vchodu. A pokud budete vycházet z obory Libockou bránou můžete v kdysi proslulé restauraci U Holečků zaskočit na vynikající kvasnicové pivo z Chýně u Prahy.

 

Informace

Otevírací doba: obora je otevřena celoročně, letohrádek od května do září každý den od 9 do 17 a v říjnu od 10 do 16 hodin.

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč.