Málokdo však tuší, že poblíž Kunštátu na Moravě existuje malá a nenápadná jeskyně nazývaná „Moravský Blaník“, ve které právě oni blaničtí rytíři poklidně spí a čekají. Neváhejte a poctěte je i okolní kraj v rámci některého z víkendových výletů svou návštěvou.

Unikátní uměle vyhloubená pískovcová jeskyně s komplexem několika soch, vypovídajících o významných dějinných událostech, se nachází v Rudce, malé obci nedaleko Kunštátu na Moravě.

Byla vybudována na přelomudvacátých a třicátých let minulého století na podnět tehdejšího kunštátského starosty a mecenáše Františka Buriana. Tvůrcem tohoto uměleckého díla je sochař samouk Stanislav Rolínek (1902-1931), rodák z blízkého Bořitova.

Pozor na lva!

Při své práci využíval pouze vlastní zručnosti a jednoduchých nástrojů, jako byly nůžky na stříhání ovcí, hasičské kladivo či dláto. Původně měla být jeskyně mnohem rozsáhlejší, avšak Rolínek těžce onemocněl tuberkulózou a předčasně zemřel.

I přesto je toho během přibližně dvacetiminutové prohlídky jeskyně doplněné poutavým výkladem průvodce poměrně dost k vidění. Vchod do jeskyně bedlivě střeží mohutný lev, kterého vytesal Rolínek pouze za pomoci předlohy obrázku.

Ve skutečnosti živého lva nikdy neviděl. Dále můžete v této jedinečné podzemní galerii zhlédnout jezdeckou sochu svatého Václava v nadživotní velikosti, torza soch legionářů či sousoší zmiňovaných rytířů, bohužel však nedokončené.

Masarykovy boty

Dominantou celého areálu bývala v minulosti čtrnáct metrů vysoká socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, svého času největší socha v Evropě. I toto monumentální dílo vytvořil v roce 1928 Stanislav Rolínek, a opět pouze podle předlohy, tentokrát poštovní známky.

Během II. světové války se však stala socha trnem v oku nacistům, a byla zničena. A to i přesto, že ji místní občané před nebezpečím obezdili. Bohužel jejich tajemství bylo prozrazeno a byl vydán příkaz k jejímu zničení. Dochovaly se pouze monumentální „Masarykovy boty” na podstavci.

V okolí jeskyně, která je součástí dvou hektarového lesoparku s řadou exotických stromů a keřů, je umístěna další zajímavá expozice sochařských děl. Ta postupně vznikají díky pravidelným mezinárodním sochařským sympoziím,konanýmjiž několik let právě v Rudce.

Kromě toho můžete vystoupat i na kamennou Burianovu rozhlednu, která se nad celým areálem vypíná do výšky šestnácti metrů. Byla postavena v roce 1931 na vrchu zvaném Milenka (579 m) a naskýtá pěkný výhled na celé okolí oblasti zvané Halasovo Kunštátsko.

Krásy Halasova Kunštátska

Již samotný název této přírodní oblasti vypovídá, že měla určitou spojitost s významnou osobností básníka Františka Halase.

Byla to právě zdejší krajina, která svou prostou krásou uchvátila jeho srdce natolik, že zde Halas velmi často a rád přebýval. I vám otevře tento členitý kraj přírodních parků a lesů svou náruč, a můžete zde trávit dlouhé hodiny odpočinkemči objevovat stále nové výhledy do okolí.

Ne nadarmo patří k turisticky vděčným a vyhledávaným cílům. Přirozeným centrem celé oblasti je město Kunštát na Moravě, které byste neměli při svém putování krajem rozhodně vynechat.

Nesmazatelné stopy historie zde zanechal zejména rod pánů z Kunštátu, z něhož pocházel dokonce i slavný český panovník Jiří z Kunštátu a Poděbrad. Tuto skutečnost připomíná Kunštát sochou krále, zdobící zdejší náměstí.

Zajděte na zámek

Za pozornost stojí zcela určitě i kunštátský zámek, který běhemsvé historie prošel bohatým stavebním vývojem. Téměř každý stavební sloh je zde svým způsobem čitelný, a to od doby pozdně románské až po klasicismus.

Hodnotný zámecký komplex je obklopen překrásným a velkým parkem, ve kterém se pod jižními zdmi zámku nachází jeden z mála dochovaných psích hřbitovů, ojedinělá zvláštnost i v evropském měřítku. Zapomenout nelze ani na tradiční kunštátskou keramiku, která město proslavila. Koupit si zde jiný suvenýr než právě keramiku by byl hřích. A právě s kunštátskou keramikou má spojitost i zdejší vyhlášený každoročně konaný hrnčířský jarmark.

Právě tato akce, která se pořádá pravidelně třetí víkend v měsíci září, může být zajímavým tipem pro další návštěvu tohoto nádherného kraje.