Vojáci Wehrmachtuna druhé straně mostu však dostávají jiný rozkaz: udržet most co nejdéle a poté jej vyhodit do vzduchu.

Tak začíná scénář jedněch z posledních bojů druhé světové války na evropském kontinentě. Ústřední bod představuje Ludendorfův železniční most v Remagenu. Stojí jen několik desítek kilometrů jižně od Bonnu. Byl postavený za první světové války, aby bylo možné zásobovat západní frontu vojskem a materiálem. Generál Eisenhower se oněm vyslovil: „Tento most je vyvážen zlatem!“

Američané tehdy operovali v prostoru Euskirchenu, vzdáleném jen 38 kilometrů severozápadně od Remagenu, a postupovali proti polevujícímu německémuodporu rychle na jih. Neustále útočili, zabrali německý muniční sklad ve Rheinbašském lese a vesnice Rheinbach a Meckenheim- Stadt. Projeli údolími mezi příkře se svažujícími vinicemi a dosáhli netknuté vesnice na Rýnu, ve které z oken visely improvizované americké vlajky.

Plný trhaviny

Němečtí zajatci v Remagenu vypověděli, že Němci vyhodí most do povětří ve čtyři hodiny odpoledne. Major Deevers proto krátce předtím, než německá hlídka zapálila nálož, poslal jednu ze svých rot k mostu, aby jej zbavila náloží.

První vůz, který přejel přes most, byla sanitka řízená protestantským kaplanem W. T. Gibbsem z Arkansasu. Němci byli již tak zdeptaní, že se někteří dostali přes řeku z východu na západ a vzdali se spojencům. Most byl prvním přechodem přes Rýn, jenž se spojencům podařilo v roce 1945 získat. Padl americké armádě do rukou sice v použitelném stavu, přežil i následné zoufalé útoky Luftwaffe, která se jej snažila vyřadit všemi dostupnými prostředky, včetně těžkotonážních bomb a rádiem řízených bombardérů Mistel naložených trhavinou.

Co ale nevydržel, byl extrémní provoz, kterým ho americká armáda zatížila ve snaze rozšířit předmostí na východním břehu a po několika dnech, 17. března, se pod vahou tanků zhroutil. Zahynulo při tom 25 vojáků, těla 18 obětí se nikdy nenašla.

Most v Davli

O třiadvacet let později, v roce 1968, natáčel americký režisér John Guillermin v Československu o tehdejší události válečný velkofilm Most u Remagenu. Film se převážně točil na mostě přes Vltavu v Davli a ve starém Mostě určeném k demolici.

Uprostřed natáčení vtrhla do Československa vojska Varšavské smlouvy a jen několik kilometrů od Prahy narazila na „vojska NATO“. Moc ideologie tenkrát nezvítězila nad silou valut, film se dotočil a získal kladné ocenění od publika i odborné recenze nejen pro skvělé výkony hvězd té doby (Georgie Segal, Robert Vaughn), Bernsteinovu hudbu, ale i vyvážený pohled na situaci na obou stranách bojiště na konci druhé světové války.

V malých rolích si zahráli i čeští herci, například Rudolf Jelínek nebo Vít Olmer.

Do dnešních dnů se z mostu dochovaly na obou březích Rýna strážní věže lemující nájezdy na most, samotné zbytky nájezdů a na východním břehu zazděný vjezd do tunelu, posledního stanoviště německé obrany. Ve věžích na západním břehu je umístěna malá expozice připomínající historii mostu, jeho stavbu, válečnou historii, ale i čtyři vojáky Wehrmachtu, kteří byli, poté co most padl do rukou spojenců, zastřeleni za zradu.

Téměř každé americké muzeum zaměřené na události z druhé světové války ukrývá ve svých sbírkách alespoň jeden kámen z remagenského mostu.