Zkušenosti jsou takové, že je jednoznačně lepší za příplatek svěřit starosti projektantovi, který se v právních normách umí orientovat rozhodně lépe než ten, kdo se do stavby, často poprvé a naposledy v životě pouští.

Přesně takové zkušenosti nabyl i Jan Mazanec, který se před několika měsíci do stavby rodinného domu pustil. „Uvědomovali jsme si, že když necháme všechno na projektantovi, tak zaplatíme víc. Ale na druhé straně to byla sázka na jistotu. Že všechno bude připraveno, tak jak má. To se taky potvrdilo," popsal svoje zkušenosti Mazanec. „Je to příliš složitá problematika," zdůraznil.

Podle něho tak není problém ani tak v samotné legislativě jako v její aplikaci. „Během příprav stavby jsem si uvědomoval, jak důležité je obrátit se na odborníky. Museli jsme upravovat původní zadání a bylo velice cenné, že takového odborníka v projektantovi máme k dispozici," ohlédl se za fází příprav, které jsou pro laika složité, Jan Mazanec.

Ocenil i postup a chování úřadu, bez něhož stavbu nemovitosti nelze realizovat. „Musím ocenit jednání stavebního úřadu v Počátkách, které bylo velice vstřícné a profesionální. Úřad mi hned na začátku předložil soupis požadavků, takže pro mě i pro projektanta bylo jednodušší zvolit efektivní postup," připomněl stavebník.

Jan Mazanec měl přitom postup odlišný než jiní stavebníci. Přestože šlo v jeho případě o novostavbu, v praxi byla výstavba nemovitosti řešena jako rekonstrukce, neboť původně na místě nového objektu i kolem něj stálo hospodářské stavení.

Nemusel tak postupovat podle stavebního povolení, ale pouze takzvaně na ohlášení. „V každém případě je kolem takové věci papírování a administrativních úkonů opravdu hodně," zdůraznil stavebník Mazanec.

MĚL BY BÝT STAVEBNÍ ZÁKON CO NEJJEDNODUŠŠÍ, ABY STAVBÁM NEBRÁNILY NAPŘÍKLAD STÍŽNOSTI OBČANSKÝCH AKTIVISTŮ?
Na Vysočině odpovídalo na čtrnáctou otázku volebního auditu Deníku 57 respondentů. Celých 70 procent z nich je přesvědčeno, že stavební zákon by měl být co nejjednodušší, aby stavbám nebránily například stížnosti občanských aktivistů. Zbývajících 30 procent odpovídajících si naopak myslí, že stavební zákon by by se v tomto směru zjednodušovat neměl. Sedm dotazovaných uvedlo, že tuto otázku nedokážou posoudit.

70%

Vznik nového domu na místě objektu budovaného před desetiletími či staletími v době platnosti jiných předpisů přinesl stavebníkovi celou řadu zajímavých poznatků a srovnání.

„Třeba taková instalace hromosvodů na původním objektu podléhá jiným předpisům než instalace hromosvodů na novostavbě. Řeší se, zda musí být revize elektroinstalace, jiné jsou požadavky na kanalizaci a odpady nebo požární bezpečnost, kdy je dnes požadavkem detektor kouře," poukázal na některé důležité momenty při výstavbě stavebník rodinného domu Jan Mazanec.

Z odpovědí panelistů

Luděk Rýzner, 48 let, architekt, Humpolec:

Ano. Zatím ale každá úprava, která byla deklarovaná jako cesta ke zjednodušení procesu, znamená jeho zkomplikování. Nárůst byrokracie v tomto oboru vnímám v každodenní praxi architekta.

Lukáš Velev, 53 let, ředitel nemocnice v Jihlavě:

Jsme v občanské společnosti, občanské aktivity jsou nezbytné a vítané. Neměly by ale mít šikanózní charakter. Nicméně při konfliktu musí být nezávislý arbitr. Převážit by měl zájem společnosti ne jen aktivistů, nebo naopak soukromých investorů.

Kateřina Kratochvílová, 41 let, předsedkyně představenstva firmy Icom týransport:

Ano. Ke stavbám se v současné době může vyjádřit každý, prospěchář či potížista a tím zdržet stavbu i o několik let.

Michaela Vodová, 37 let, sociální pracovnice:

Zjednodušení stavebního zákona vítám, ale rozhodně ne proto, aby byli umlčeni aktivisté. Je třeba, aby veřejnost od počátku měla možnost kontroly.