Více než deset tisíc dnů nepřetržité činnosti si Junák, jak českou skautskou organizaci pojmenoval její zakladatel Antonín B. Svojsík, užil pouze za první republiky. Zatímco první světová válka tuzemský skauting nezastavila, nacisté ho po roce a půl trpění symbolicky 28. října 1940 zlikvidovali. Na 700 skautů a skautek pak padlo v boji, bylo popraveno, umučeno, nebo zabito v koncentračních táborech.

Skautský spolek byl v Československu obnoven hned v květnu 1945. Komunistický převrat však pro něj znamenal hned dvojí zákaz. První přišel v lednu 1950, další o dvacet let později utnul jen několikaměsíční obnovení činnosti, které umožnilo Pražské jaro. Potřetí a zatím naposledy Junák navázal na svou činnost jen pár dní po sametové revoluci.

Skauting je v Česku opět na vzestupu

„Pohnutá historie skautingu byla vždy úzce propojena s historií naší země. Nyní se nám daří výborně, děti i rodiče skauting mimořádně láká. Byl bych moc rád, abychom podobný radostný pocit měli všichni oprávněně i ze stavu naší společnosti,” uvedl u příležitosti milníku, starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

Namísto nesvobodného režimu jsou hlavními výzvami soudobého českého skautingu nedostatek vhodných prostor a vedoucích, kteří pracují jen za svůj dobrý pocit. V posledních letech se mu však daří, počet členů letos rekordně vzrostl a přehoupl se přes 60 tisíc. „V konkurenci s množstvím volnočasových aktivit skauting obstál. Děti zjevně i dnes dokáží ocenit opravdové prožitky, nevšední dobrodružství a pevné přátelské vztahy,” je přesvědčena tisková mluvčí českých skautů Barbora Trojak.