Zhruba 15 miliard korun dostanou vysoké školy z evropských dotací v rámci takzvané čtyřvýzvy, kterou loni v únoru vyhlásilo ministerstvo školství. Peníze mají posílit rozvoj vysokých škol a zvýšit kvalitu jejich výzkumu. Z více než 300 žádostí o podporu bylo 239 úspěšných. Školy požadovaly celkem 26,5 miliardy korun. ČTK o tom informovala Klára Bílá z tiskového oddělení ministerstva školství.

Podle ministerstva se jednalo o největší výzvu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), která má zvýšit kvalitu vysokých škol a zlepšit šance uplatnění jejich absolventů. V programu bylo k dispozici 17 miliard korun.

"Čtyřvýzva znamená pro vysoké školy jedinečnou příležitost, která se v tomto objemu již nebude opakovat," uvedl v tiskové zprávě náměstek ministerstva Václav Velčovský, který má na starosti řízení sekce operačních programů. Dotace podle něj získala široká škála projektů, od technicky zaměřených po humanitní a umělecké.

Projekty budou financovány z výzev Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), výzvy Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace a z výzvy Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. Mají přispět například k tomu, aby se vzdělávání přizpůsobilo potřebám trhu, měly by podpořit vybudování nové infrastruktury škol nebo modernizaci učeben a vybavení. Povedou údajně také k nárůstu počtu studentů ze sociálně znevýhodněných skupin.

Univerzita Karlova (UK) investuje podle ministerstva největší část evropských peněz z těchto čtyř výzev do svých lékařských fakult. Například inovuje výuku biofyziky, podpoří oblast výzkumu prevence nebo popáleninové medicíny. Významnou investicí bude také dobudování Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni.

Masarykova univerzita (MU) vybuduje v rámci svého největšího projektu komplexní simulační centrum SIMU pro budoucí lékaře na lékařské fakultě. Peníze dostane také dalších šest fakult MU. Široké spektrum programů a oborů zmodernizuje díky dotacím i České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze, Vysoké učení technické (VUT) v Brně a Univerzita Palackého (UP) v Olomouci.

Více informací o jednotlivých výzvách ministerstvo zveřejnilo na svém webu.