Je podle nich také nanejvýš pravděpodobné, že ke globálním změnám přispívá lidská činnost, zejména emise oxidu uhličitého. Odmítli názory prezidenta Václava Klause, který považuje diskuse kolem oteplování za hysterické a míru vlivu člověka na klima zpochybňuje.

Čeští vědci vycházejí ze souhrnu informací, které posuzuje Mezivládní panel pro změny klimatu. "Nevšiml jsem si, že by (na světě) existovala skupina vědců, kteří by byli schopni tato fakta zpochybnit," uvedl Ladislav Metelka z Českého hydrometeorologického ústavu. Jaroslava Kalvová z Karlovy univerzity srovnala skeptické hlasy s postoji široké veřejnosti k otázkám vlivu prašnosti a emisí na lidské zdraví v druhé polovině 20. století.

Ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK Bedřich Moldan, který je senátorem ODS, nechtěl Klausovy názory příliš komentovat. Pouze uvedl, že když prezident Tomáš Garrigue Masaryk polemizoval v tisku s historikem Josefem Pekařem, podepisoval své články pseudonymem.

Při zkoumání problému podle Kalvové vědci narazili na zásadní poznání, a to, že klimatický systém je nesmírně složitý a může se rychle změnit, což v posledním tisíciletí neukázal. "Ne vždy na nás může být klima tak hodné, jak bylo," konstatovala.

I přes plánované snižování emisí oxidu uhličitého v nejbližších letech se podle Moldana proces nezastaví nejméně v příštích 20 letech. Je proto třeba vedle snižování emisí na změny se připravovat. Vedle změn v zemědělství lze podle Moldana očekávat například úpravy ve stavebnictví. Kvůli větší intenzitě větru bude podle něj například třeba změnit normy pro stavbu střech. Veřejnost by se měla připravit také například na větší množství patogenů.