„Vždycky, když je nuda, vezmeme chlast a jdeme se opít. Je pak lepšínálada,“říkajíteenageři.

Sehnat pivo či láhev vodky v Lokti podle nich není vůbec žádný problém. „Samozřejmě nemůžeme prozradit, kde si to kupujeme,“smějíse.

„Takoví mi sem vůbec nechodí, a i kdyby, nenalila bych jim, vždy chci vidět občanky,“ říká provozovatelka Pohoda clubu v Lokti DanaDrahokoupilová.

„Mládež se nudí a nemá co dělat. Nejhorší je, že to jsou i děti ze základních škol. Rodiče by je měli více zaměstnat, protože mnohdyaninevědí,cojejichděti dělají, kde jsou a čím se baví,“ myslí si učitelka Veronika Kalianková, která má v loketské základní škole na starost PEER program.Tensezabývářešením různých problémů, od šikany, domácího násilí až po alkohol. „Loni jsme měli pozvaného člověka, který už je několik let abstinent a teď chodí vyprávět o svých zkušenostech. Na tento školní rok určitě připravíme něco podobného,“ dodává Kalianková.

„Nejčastěji piju pivo, zhruba třikrát týdně. Občas si dám i něco tvrdšího, když je nějaká příležitost,“ vysvětluje svoje zkušenosti s alkoholem čtrnáctiletý teenager. Podle něj je nejlepším místem k pití alkoholu altánek za Základní školou v Lokti či Kolowratská skála. „Je tam úžasný pohled na celé město,“ vysvětlujemladík.

„Stejně jako ostatní drogy je i alkohol pro děti a mladistvé mnohem nebezpečnější než pro dospělé. I při občasném požití se zvyšuje nebezpečí onemocnění jater a nervového systému,“ potvrzuje primář dětského oddělení nemocnice v Sokolově LubošVaněk. Zároveňupozorňuje, že pití alkoholu může vyvolat i psychicképroblémy.

Policie v Lokti o celém problému ví. „Děláme namátkové kontroly tak, aby o tom provozovatelé nevěděli.Teďpřes léto je to problematičtější, v Lokti jsou různé kulturní akce a policistů není dostatečné množství,“ říká Jaroslav Šlajs z odděleníloketsképolicie.