V opačných případech, převážně u citově založených jedinců psilocybin a psilocin, který houba obsahuje, způsobuje strach, úzkost, pocity pronásledování nebo nepříjemné halucinace, v některých případech až toxickou psychózu.

Největší riziko je v dávkování

„Největší riziko u lysohlávek spočívá v jejich dávkování. Jedinec nikdy neví, jak vysoká dávka na něj bude působit. Přiměřená dávka je pět až osm desetin gramů v sušeném a drceném stavu,“ řekl vedoucí psycholog střediska Drop In Ivan Douda.

Podzim je ideální čas pro sběr halucinogenních hub, které se vyskytují převážně na loukách u lesů. „Jejich konzumenti je užívají přímo u jejich sběru. Pak nastává riziko případného předávkování,“ dodal Ivan Douda. Přesný počet k předávkování se však určit nedá, vždy záleží na individuální povaze jedince.

Rostou téměř na každé louce

Lysohlávky jsou nejsnadněji dostupnou skupinou drog, rostou totiž po celé České republice, a to již od začátku září do prvních mrazíků. S jejich prodejem se však lidé setkají jen zřídka, protože konzumenti si je spíše vyměňují či darují.

Ztrácel jsem i vědomí

Zkušenosti s drogou, na které nevzniká závislost, mají i lidé z Jablonecka. „Houbičky jsem už několikrát s kamarády vyzkoušel, je to pro nás příjemné odreagování, člověku jakoby se najednou vše vyjasnilo,“ popsal svůj stav po požití lysohlávek čtyřiadvacetiletý Adam z Jablonce.

„Taky jsem ale zažil nepříjemné pocity, vše co jsem slyšel, jsem si vztahoval na sebe. Taky kombinace s alkoholem není vhodná, člověk pak ztrácí kontrolu nad tím, co dělá,“ pokračoval Adam.

Také Jablonec hodlá podpořit boj proti drogám v tomto týdnu, kdy se ve Spolkovém domě, na Městském úřadu, v kině Radnice nebo v pedagogicko psychologické poradně budou konat besedy a přednášky. Například zítra hovoří ve Spolkovém domě odsouzený vězeň, který při výkonu trestu prochází ústavní léčbou drogové závislosti.