Možnost anonymně vyplnit písemný dotazník měli všichni absolventi bakalářského i magisterského studia. Podle odpovědí většina studentů v závěru studia už pracuje nebo má zaměstnání slíbené, řekl Jánošíková. Z průzkumu dále plyne, že by si více než 90 procent respondentů studium na fakultě vybralo znovu, dodala.

Fakulta očekává každým dnem potvrzení akreditace od ministerstva školství. Akreditační komise fakultě 19. června prodloužila akreditaci o další čtyři roky s možností přijímat nové studenty magisterského pětiletého studia. Ihned poté, co rozhodnutí ministerstva nabude právní moci, vyhlásí fakulta přijímací řízení. Letos chce přijmout nejméně 200 studentů. Akademický rok tak podle děkana Jana Paulyho stihne zahájit standardně kolem 20. září jako jiné fakulty.

Zájemci o studium budou přijati podle výsledků srovnávacích zkoušek Scio, podobně jako na právech v Praze a Olomouci. Většina uchazečů už podle Paulyho tyto zkoušky absolvovala. Společnost Scio vypíše po dohodě s fakultou další termíny zkoušek.