Návrh podle komise například zcela pomíjí standardy středoevropských národních parků a chybí i jasné vyjádření základního cíle národního parku, jímž je ochrana vzácné přírody. Komise proto doporučuje Sněmovně, která o návrhu bude jednat v září, aby se jím vůbec nezabývala.

Poslanci by měli podle komise počkat na vládní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která bude komplexně řešit problémy ve všech národních parcích. Senátní návrh normy už 30. července odmítla vláda. Podporu má naopak u Plzeňského a Jihočeského kraje a zástupců většiny šumavských obcí, kteří prosazují myšlenku speciálního zákona pro Šumavu.

Budoucí spory

„Text obsahuje mnoho nejasných, dále nedefinovaných termínů. Tyto nevhodně použité a nedefinované termíny by byly pouze spouštěčem budoucích sporů a konfliktů," píše se ve stanovisku podepsaném předsedou komise, molekulárním epidemiologem a genetikem Radimem Šrámem.

Návrh zákona vůbec podle akademické komise neřeší bující problematickou zástavbu v národním parku. „Bez nadsázky můžeme konstatovat, že by se schválením návrhu současný stav zhoršil. Příslušná ustanovení umožňují výstavbu v národním parku na 65 procent jeho rozlohy," uvedli vědci. Volným způsobem by tak prý bylo možné povolovat stavby i ve značné části druhé zóny. Problematické a pravděpodobně i v kolizi s ústavou je povolení neomezeného pohybu osob s trvalým pobytem na území národního parku. Toto je v rozporu se zásadou rovnosti fyzických osob, poznamenali.

Chybí jednoznačná pravidla

Podle komise také nebere předložená norma v potaz doporučení Mezinárodního svazu ochrany přírody pro kategorii II – národní park, do které NP Šumava díky velmi cennému přírodnímu území spadá. Nerespektuje také závazky mimo jiné o ochraně volně žijících druhů ptáků a živočichů. Rozpaky vědců budí i ustanovení týkající se hospodaření v lesích.

Připomínají, že Šumava představuje významné přírodně kulturní národní i evropské dědictví. Takové území si podle vědců zaslouží kvalitní právní normu, která zajistí jeho ochranu a zároveň rozumný udržitelný rozvoj zohledňující potřeby místních obyvatel.

„V návrhu chybí jednoznačná pravidla pro vymezování a péči o jednotlivé zóny národního parku. Nedomyšlené je vymezování zonace národního parku přímo v zákoně," píše se dále ve stanovisku. Komise doporučuje, je proto ponechat na podzákonné právní normě. Inspiraci pro vznik zákona prý mohli navrhovatelé najít v sousedním Bavorsku, kde tamější zákonná norma stanovuje cíle a poslání národního parku jasně a zřetelně.

Senátní návrh má naopak podporu Plzeňského kraje a 22 jeho obcí. Příští středu zástupci kraje, Klatov, Sušice a Svazu šumavských obcí podepíší v Plzni memorandum, které rozešlou poslancům. Vyzvou je, aby hlasovali pro speciální zákon, který podle nich parku dosud chybí. Pod petici, požadující dobrý zákon o Šumavě, avšak také kritizující návrh senátorů, se už podepsalo více než 27 tisíc lidí.