Odsouzený musí namísto toho vykonat dosud nevykonanou část původního trestu obecně prospěšných prací.

"Pan Samko byl odsouzen za to, že v roce 1999 uzavřel s úvěrovou společností smlouvu o finančním pronájmu televizoru a ten řádně nesplatil," vysvětlil Klausůvmluvčí Petr Hájek.

"Prezident v tomto případě vzal v úvahu, že pan Samko má do své péče svěřeny dvě nezletilé děti (9 let a 3 roky), o které velmi dobře pečuje," dodal Hájek.

Václav Klaus pravomocí udělit milost poměrně šetří. Ročně jich udělí několik desítek. Letos zatím počet "pardonů" překročil deset. Důvody milostí jsou zpravidla humanitární špatný zdravotní stav nebo péče o jinou osobu.