Podle žalobce se ale policité nedopustili žádného trestného činu.

Na začátku byl podnikatel Vaškůj

Vyšetřování inspekce odstartoval kontroverzní podnikatel Roman Vaškůj, který je už obviněn, že se snažil Čunkovi "pomoci" nátlakem na korunní svědkyni. Tou je někdejší Čunkova sekretářka Marcela Urbanová, která jej měla vidět s úplatkem.

Vaškůj se znovu objevil na scéně ve chvíli, kdy policie uzavřela vyšetřovánía chystá se přesvědčit státního zástupce o obžalování Čunka. Vaškůj předal inspekci sadu e-mailů. Ta měla zkoumat jejich pravost.

Podle těchto dokumentů se policisté domlouvali s Urbanovou na výpovědích. A stejně tak se soudní znalkyní Dobrilou Hrůzovou. Ta deníku Aktuálně.cz potvrdila, že si s Urbanovou psala. Ovšem podle ní šlo jen o běžné upřesňování informací při práci na posudku.

Jen jeden mail s banálním sdělením

Krok inspektorů poté dostal na stůl olomoucký státní zástupce. "V trestním oznámení pana Vaškůje bylo popsáno jednání policisty, jenž se měl dopustit trestné činnosti tak, že prostřednictvím elektronické pošty měl komunikovat se svědkyní. Když jsme si elektronickou poštu přečetli a porovnali s tím, co bylo tvrzeno v trestním oznámení o trestné činnosti, došli jsme k tomu, že maily tomu vůbec neodpovídají," uvedl státní zástupce Jaroslav Rašendorfer.

Podotkl, že ze strany policisty byl pouze jeden e-mail s banálním sdělením. Svědkyně mu ve dvou případech posílala podle žalobce doplňující údaje.

"Nevyplynulo z toho, že by se policista jednání, jak bylo oznamováno, dopustil. Policejní orgán inspekce zahájila úkony pouze na základě oznámení. Skutečnosti tvrzené v oznámení neměly oporu v materiálech," doplnil státní zástupce.

Na podnět státního zástupce budou naopak nyní policisté zkoumat, zda neznámý pachatel neoprávněně nevnikl do počítače užívaného Marcelou Urbanovou a nezmocnil se její elektronické korespondence, jak vyplývá z obsahu spisu.