"Na rozdíl od předcházejících expertních návštěv tentokrát šlo o první podrobný průzkum konkrétní zvažované lokality - kóty 718," sdělil mluvčí českého ministerstva obrany Andrej Čírtek. Oficiální vyjádření armády ovšem neuvádí žádné konkrétní údaje o tom, s jakými výsledky měření skončilo. Tisková zpráva se omezuje pouze na obecné informace.

"Příslušníky amerického týmu byli odborníci na radarové technologie, životní prostředí, dopravní a stavební infrastrukturu, geologii a hydrologii," řekl Čírtek. Dodal, že při zkoumání navazovali na výsledky práce svých kolegů, kteřív širším území vojenského újezdu Brdy zkoumali podmínky pro umístění radarové stanice v polovině roku 2006 a v dubnu 2007.

Tým amerických odborníků se podle Čírtka v doprovodu pracovníků ministerstva obrany zaměřil na podrobný průzkum a ověřování geologických a dalších podmínek a dopravní infrastruktury. Shromážděná data a informace, včetně odebraných vzorků půdy a vody, budou předmětem dalšího vyhodnocování.

V oblasti kóty 718 se uskuteční i další průzkumy amerických expertů, napříkladekologický, pyrotechnickýnebo geologický.