Občanská sdružení Děti Země a Stará Osada Židenice totiž u Krajského soudu v Brně napadla ve dvou žalobách územní rozhodnutí brněnského magistrátu. Úředníci v rozhodnutí z konce března s přesunem nádraží souhlasili.

Projednávání žalob, na které chtějí občanská sdružení upozornit i v Bruselu, může trvat několik měsíců.

Co jim vadí

Obě sdružení úředníkům magistrátu v žalobě vytýkají, že řádně nezohlednili negativní vlivy stavby na životní prostředí obyvatel Židenic a Maloměřic, že správně neřešili procesní námitky jako nemožnost pořídit si kopie dokumentace nebo že byla krátká doba na studium rozsáhlého spisu.

"Upozornili jsme například na to, že se magistrát našimi připomínkami nevypořádal zákonným způsobem, ale jen formálně. Řada objektů nebyla posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí avýstavba nového nádraží mimo centrum města není ve veřejném zájmu, neboť není ekonomicky efektivní a cestujícím se k nádraží zhorší přístup," uvedl zástupce sdružení Stará Osada Židenice Dušan Krátký.

Není to pro cestující

Pokud projednávání žalob skutečně potrvá několik měsíců, bude rozhodne dříve o přesununádražíbrněnské zastupitelstvo. To budes největší pravděpodobností miliardovýprojekt znovu posuzovat v září.

Zastupitelé už by měli mít k dispozici kompletní analýzu společnosti City Plan a pražské Fakulty dopravní ČVUT, kterou si vedení města objednalo a jenž má porovnat obě varianty.

Kompletní analýzu má vedení města dostat do 28. srpna.

Pro stavaře a spekulanty

Dosavadní výstupy z analýzy si přitom zastupitelé vykládají různě. Podle jedněch je jednoznačně výhodné nechat nádraží v centru.

"Opustit místo pro nádraží v blízkosti středu je nevratný krok, který se od osmdesátých let nikde nedělá," je uvedeno v analýze.

Podle ODS, která v minulém volebním období přesun nádraží prosadila, ale analýza jednoznačnou odpověď, kdo má stát nádraží,nedává.

Brněnská koalice složená ze sociálních demokratů, Strana zelených, lidovců a hnutí Brno 2006 už deklarovala, že bude při rozhodování o budoucí poloze nádraží postupovat jednotně.

Předběžné výsledky analýza ale z vedení města komentoval zatím pouze radní Jiří Zlatuška.

"Přesun nádraží je neúnosně nákladný a znamená pro občany Brna horší a dražší výsledek," uvedl v Brněnském deníku Zlatuška, podle kterého na přesunu nádraží vydělají stavební firmy a spekulanti s pozemky.