On-line deníku Aktuálně.cz poskytl exkluzivní rozhovor, v němž popsal, jak vyjednávání o reformě vypadalo. Pro lepší přehlednost jsme rozhovor rozdělili do tří částí. V této hovoří o náladě v ODS a svém vztahu s Mirkem Topolánkem.

A: Stal se z vás rebel. Budete svůj postup vysvětlovat na podzimním kongresu ODS?

Jestli mi to dovolí.

A: Proč by nedovolili, když budete delegátem?

Grémium ODS projednávalo, zda mi bude dovoleno vystoupit na Žofínském fóru, přitom jsem především já požadoval fórum, kde se bude o daňové reformě mluvit. Z toho se dá usoudit, že tam byli tací, kteří to nechtěli.

Prostor vystoupit na výkonné radě v pondělí večer jsem dostal po opakovaném hlasování, když to první bylo záporné. Teprve dodatečně, asi o hodinu později, zvítězil názor, že hledáme-li dohodu a kompromis, tak by mohlo být ku prospěchu věci mluvit osobně.

A: To znamená, že ve vedení ODS jsou lidé, kteří vám nepřejí, například premiér Topolánek?

Jakékoliv otázky týkající se premiéra Topolánka a jeho vztahu ke mně nebudu komentovat. Neosvědčilo se mi to, nakonec si veřejnost může učinit názor sama na základě známých faktů. Můžu dodat ještě jeden. Nezúčastnil jsem se jediného jednání v rámci koalice, které bylo o podobě vládního batohu.

A: Zpátky ke kongresu. Když budete delegátem, máte přece právo vystoupit?

A budu chtít vystoupit. Ale docela jsem zvědav, jaký bude scénář kongresu a jestli bude prostor, aby někdo takový vystoupil. Na Žofíně byl také názor, že nemá být diskuse po programu a v takovém případě bych neměl možnost vystoupit.

A: Čeho byste chtěl dosáhnout, kromě toho že vysvětlíte svůj postup?

Přesně bych uvedl všechna fakta, o variantách, které byly ve hře, o fázích jednání. Dnes je to přece jednoduché. Někteří lidé mi dávají za pravdu, protože fakta sledovali. Jiní mi za pravdu nedávají, fakta je nezajímají dnes a těžko je budou zajímat na kongresu. Ale pak je určitě veliká část lidí, kteří se v tom špatně orientují. Je to nepřehledné, opravdu to procházelo neuvěřitelnými kotrmelci a matením.

Pro tuto skupinu, která je podle mě poměrně velká, je popis událostí a mého postupu důležitý, aby si něco mohli racionálně myslet a neskákali na čisté vášně, které vedou jedině buď ke kladnému nebo zápornému stanovisku.

A: Nic víc byste nechtěl říci?

Samozřejmě bych tam udělal analýzu, jak vypadají varianty dalšího postupu reformy a jaké mají důsledky, ukázal bych operační prostor. Bylo by to vystoupení nepolitické.

Jaká má být role státu

A: Neuvažujete o tom, že se na kongresu obnoví ekonomický program ODS? Mohly by se tam zahrnout vaše návrhy na úpravu reformy, případně další věci.

Svůj cíl řeknu obecně. Nemůže pokračovat programové a ideové vyprazdňování ODS. Od loňského července dodnes nebyl program obohacen o nic. Jednání s koaličními partnery dokonce části programu ohrožovala. Tím co dělám, chci zahájit renesanci přinejmenším ekonomické části programu. ODS se s vyprazdňováním nemůže smířit, přinejmenším proto, že za rok na podzim budou krajské volby.

Jsem zděšen, když tady v Poslanecké sněmovně slyšíte vrabce z ODS štěbetat že není až taková tragédie, kdyby naše programové vyprazdňování poškodilo krajské zastupitele.

A: Když se program vyprazdňoval, utekl nějaký motiv, na který by měla ODS reagovat?

Je tady nový podnět, který za poslední rok nesmírně zesílil. Jde o roli státu a jeho regulačních orgánů. Zdá se mi, že vývoj cen elektrické energie a plynu se děje v prostředí, které znemožňuje státu, aby ceny ovlivňoval. Jsem vášnivým příznivcem konkurence a volného trhu, ale u energií všichni vědí, že volný trh úplně neplatí. Buď musí cenový vývoj brzdit konkurence a trh, anebo když bylo spolu s nimi vsazeno na kartu regulace, tak má pomoc regulace. Ale nemůže to být tak, že se ceny vymykají obojímu. Za poslední dva roky citlivost daní, pojištění, sociálních a důchodových otázek byla překonána citlivostí růstu cen energií, elektřiny a plynu zvlášť.

Kdyby dnes někdo udělal výzkum veřejného mínění, tak si myslím, že se to potvrdí.

A: ODS se vrátila ke vládě, ale skutečně se neřeší, jaká má být pravomoc státní exekutivy v oblasti energií, o které mluvíte, ale třeba také ve zdravotnictví, případně v sociálních službách a justici. Neříká se jasně, kdy je dobré třeba dočasně stát posílit a kdy by se měl stáhnout. Měl by si to dělat každý ministr podle svého?

To je samozřejmě hrubá chyba, když to jsou navíc stále citlivější témata. ODS by měla přijít s jasným postojem k energetickým otázkám. Teď není možně se schovávat a neodpovědět jestli využívat uhlí, jaderné elektrárny, do jaké míry větrnou energii a další alternativní zdroje. Všichni čekají na jasné odpovědi.

Zúžil jsem to na energii, ale ve všech oblastech je důležité, jak budou vypadat jednotlivé trhy, kam až chceme posouvat regulaci. Vždy jsme víc věřili trhu, tak bych čekal návrhy, že občany začne chránit před neúnosným růstem cen skutečná konkurence. Tato témata se přímo nabízejí.

Dnes se jich chápe president republiky, který by se jich chápat vůbec nemusel. Jde o riskantní témata, protože vždy je někdo pro a někdo proti. Politická strana, která by měla nést kůži na trh a říct, co si myslí, to ještě neudělala.

Další oblastí je korupce a důvěryhodnost institucí chránících pravidla ve státě, to znamená policie, státních zástupců. Slib, že s tím něco udělá, byl přece kromě daňového kolečka druhý rozhodující důvod, proč ODS dostala takovou podporu. Jak to je s kolečkem, jsme si řekli, a s tím druhým je to snad ještě hůř.