Nemocnice Agelu pronajal Olomoucký kraj, v červnu byla uzavřena na základě obchodní veřejné soutěže smlouva o pronájmu nemocnic. Agel byl jediný zájemce. Antimonopolní úřad má nyní podezření na porušení zákona.

"Důvodem zahájení řízení je postup zadavatele při výběrovém řízení na 20letý pronájem nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku," uvedl Kristián Chalupa z antimonopolního úřadu.

Kraj měl postupovat jinak?

Podle úřadu měl v daném případě zadavatel (Olomoucký kraj) postupovat podle koncesního zákona, smluvní vztah má totiž charakter koncese na služby.

Agel se podle úřadu zavazal poskytovat v nemocnicích zdravotní péči v minimálně stávajícím rozsahu a kvalitě, investovat do nemocnic určitou částku v průběhu trvání smlouvy.

Firma bude také brát užitky z pronajatých nemocnic (příjmy za poskytovanou péči) a bere na sebe rizika spojená s provozováním nemocnic.

Nájemné do nemocnic

Podle názoru úřadu na charakteru vztahu jako koncese nic nemění ani fakt, že Agel bude zadavateli platit nájemné. Kraj se navíc větší část nájemného (92 procent) zavázal investovat zpět do pronajatých nemocnic.

Podle stížností opozičních politiků Olomoucký kraj nepostupoval při pronájmu nemocnic Agelu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Chrenek už přitom minulý týden získal souhlas antimonopolního úřadu se sloučením nemocnic

"Jedním z důvodů byl fakt, že se po pronajmutí nemocnic nebudou překrývat územní oblasti, v nichž působí obě strany fúze. Nenavýší se tak tržní podíly v jednotlivých spádových oblastech," uvedl Filip Vrána antimonopolního úřadu.