Ten byl za úvěrový podvod osouzen k pěti a půl letům vězení. Klaus vyhověl žádostem Šromových straníků a prominul zbytek trestu. Za Antonína Šroma intervenoval například předseda legislativní rady vlády Cyril Svoboda.

"Odsouzen byl za pokus o úvěrový podvod, když jako ředitel obecně prospěšné společnosti uvedl nepravdivé údaje v žádosti o dotace na projekt domova pro seniory, dotace poskytnuta nebyla a ani sám odsouzený se nijak neobohatil," píše v odůvodnění milosti Klausův mluvčí Petr Hájek.

Šrom žádal od státu dotaci 19 milionů korun. Uvedl ale například, že už má zajištěnou obdobnou sumu od řádu Maltézských rytířů, aniž by s nimi kdy jednal.Vymyšlené byly i další údaje.

Podle Hájka vzal prezident v úvahu také to, že Šrom i jeho manželka jsou vážně nemocní. Manželku navíc nyní čeká operace a je odkázána na manželovu pomoc.

Šromve vězeníuž strávilvíce než dva roky a milost dostal s podmínkou, žedo 4 letnespáchá žádný úmyslný trestný čin.