Nejčastěji Češi sportují jednou až dvakrát týdně, odpověděla tak bezmála třetina respondentů. Pětina je ještě aktivnější, 16 procent zařazuje aktivní pohyb do svého denního rozvrhu třikrát až čtyřikrát týdně, čtyři procenta téměř každodenně.

Naopak bezmála 30 procent Čechů se prakticky nepohybuje. Deset procent odpovědělo, že nesportují vůbec. Dalších téměř dvacet se sportu věnuje jen výjimečně, méně často než jednou měsíčně.

Aktivnější přitom bývají lidé s vyšším vzděláním. Mezi vysokoškoláky 42 procent lidí uvedlo, že sportuje jednou až dvakrát týdně, naopak u lidí se základním vzděláním to byla jen pětina. Ve skupinách lidí se základním vzděláním a vyučených byla přibližně čtvrtina respondentů, kteří sportují méně než jednou měsíčně.

Jako svůj hlavní sport 30 procent dotázaných označilo cyklistiku nebo spinning. Převažuje především mezi respondenty ve věkových skupinách nad 45 let, kde ji uvedlo přes 40 procent dotázaných.

Běh je primární sportovní aktivitou pro deset procent Čechů. Nejpopulárnější je mezi lidmi od 18 do 26 let, kde ho na první místo dalo 18,2 procenta respondentů a vyrovnal se celkově nejrozšířenější cyklistice. Autoři průzkumu provedeného prostřednictvím aplikace Instant Research upozorňují, že pro řadu sportovců je běh doplňkovou aktivitou k jejich hlavnímu sportu. Počet lidí, kteří pravidelně běhají, tak bude výrazně vyšší. Sportující lidé se také často věnují rychlé chůzi, případně jejím variantám ve fitcentrech, a chodí do posilovny.