Okolo nových stavebních předpisů v Praze nyní probíhá velmi vyhrocená debata. Jaký postup byste stávajícímu magistrátu doporučil?
Každá debata v demokracii je určitě prospěšná, i když stavební předpisy nejsou příliš kontroverzní věc, obzvlášť pak ne ty, které jsou v Praze navrhovány. Je to přelomová regulace pro Prahu, ale ve světovém kontextu ne. 
V mnoha zemích jsem pracoval na projektech v hodnotě stovek milionů dolarů a vždy podle nějakých stavebních předpisů. Je pro mě trochu překvapivé vidět vyhrocenou debatu okolo něčeho, co je jinde zcela standardní.

Jaké reálné dopady by mělo zrušení nebo odložení této regulace?
Praktické důsledky můžeme vidět už nyní. Politika rozvoje v Praze je chabá. Ve stávajících pravidlech existuje mnoho šedých zón a výjimek, je tu velice široký prostor pro vyjednávání mezi developery a městem. Když přitom mluvím s architekty i developery, obvykle chtějí jasná pravidla pro všechny s minimem výjimek. Vyjednávání totiž stojí peníze, z nichž většinu spolkne korupce. Taková situace navíc vede k velmi nerovnoměrnému a nekontinuálnímu rozvoji. Developerské projekty, často nepříliš kvalitní, vznikají daleko od centra bez dobrého napojení na veřejnou dopravu. Město se tak rozlézá do šířky, jako to bylo obvyklé v 60. letech. Jenže teď jsme v roce 2015 a zbytek světa začne Prahu přehlížet, pokud nebude mít udržitelný model rozvoje. Což je přesně to, co se stavební předpisy pokoušejí zavést.

Který problém je v české metropoli z hlediska urbanismu nejpalčivější?
Jsou to právě zmíněné výjimky, které poskytují prostor pro rozsáhlou korupci. Od projektů se neočekává, že budou splňovat nějaký minimální standard. Developeři staví mimo tradiční město, aniž by byli tlačeni či motivováni k využívání prázdné plochy uvnitř města.

Jak si Praha stojí ve srovnání s ostatními evropskými městy, pokud jde o rozvoj?
Když mluvím o rozvoji města, mám obvykle na mysli jeho konkurenceschopnost. 
Z tohoto hlediska je Praha někde uprostřed, v obsáhlé studii rozvoje světových měst v roce 2012 skončila asi na 
65. místě. Většina blízkých velkoměst ve střední Evropě je ale před Prahou. Právě stavební předpisy v tom hrají velkou roli. Čím déle budou pravidla u ledu kvůli zuřící právní bitvě, tím více budou investoři na Prahu pohlížet jako na neatraktivní město. Skoro to vypadá, jako by politikům bylo jedno, zda se
v Praze bude investovat, nebo ne. Konkurence je celosvětová, a pokud nevytvoříte udržitelný model rozvoje, nebudete mít město, kam by se lidé chtěli stěhovat nebo kde by chtěli zůstávat.

Může některé z blízkých měst posloužit jako dobrý příklad?
Myslím, že jako přirozený příklad se nabízí Vídeň. 
Z mnoha hledisek, ať už jde 
o architekturu, veřejný prostor, dopravu, či kulturu, to město funguje neuvěřitelně dobře. V nejrůznějších žebříčcích se každý rok umísťuje v první pětici nejlepších měst pro život. To je něco, co nevzniklo přes noc, ale za velmi dlouhou dobu. Jde o to, aby město bylo pro novou generaci vždy lepším místem k žití než pro tu předchozí. To je myšlenka, která je při plánování ve Vídni automaticky zohledňována. V Praze, a obzvlášť mezi politiky, se mi zdá, že toto povědomí o potřebě určité kontinuity rozvoje žalostně chybí. Když na panely naší organizace reSITE přijedou zahraniční experti, jsou upřímně šokovaní z toho, jak se mohla politika Prahy tak rychle změnit.

Máte řadu zkušeností ze světa. Pamatujete si, že někde nastala podobná situace jako nyní v české metropoli?
Ze Severní Ameriky, západní Evropy, dokonce 
i z rozvinutých částí Asie si na nic podobného nevzpomínám. To, co se děje v Praze, je svým způsobem něco neslýchaného. Pokud se předpisy
z nějakého důvodu nezdají členům nové městské rady, paní primátorce nebo ministryni pro místní rozvoj, měli by přijít s nějakým návrhem na vylepšení. Neměli by se snažit to celé shodit s tvrzením, že je všechno špatně. Primátorka i ministryně by se měly zajímat o to, jak rozvoj města funguje, protože je to jiné než kdysi. Nestačí jen zajistit veřejné služby, 
k úspěchu v mezinárodní konkurenci je třeba pracovat s udržitelným rozvojem.

Jak toho docílit?
Měly by s institutem zkusit pracovat na lepším plánu, vrátit se do Kodaně, Amsterodamu a Vídně, představit svůj plán, prodiskutovat ho s tamními lidmi zodpovědnými za rozvoj města, pozvat mezinárodní experty do Prahy. Na základě nových předpisů, které z této debaty vzejdou, by se měl ve spolupráci se zavedeným developerem zkusit postavit pilotní projekt, který by životaschopnost těchto pravidel otestoval. Myslím, že s takovým postupem by vlastně neměl mít problém nikdo. Mezinárodní média si situace v Praze už všímají, kontaktovaly mě kvůli tomu noviny jako New York Times nebo Chicago Tribune.

To zřejmě neprospívá ani obrazu celé země v zahraničí…
Pro Českou republiku je podobné zneužívání politické moci naprosto příšerná vizitka. Ti, kteří jsou za situaci zodpovědní, by se měli stydět.

Praha na rozdíl od mnoha velkých měst nemá institut hlavního architekta. Měla by ho mít?
Myslím, že hlavní architekt je důležitý, může být vlivnou silou při vytváření a prosazování předpisů. A je pravda, že většina srovnatelných měst tuto pozici má. Hlavního architekta si ale dnes už nemůžete představit jako všemocnou osobu. To s sebou nese velká rizika. Nynější model, kdy má Praha Institut plánování a rozvoje s Romanem Kouckým jako ředitelem sekce plánování města, v podstatě odráží to, jak se nyní moderní města rozvíjejí – na základě široké debaty mezi odborníky. Plánovací úřad a funkce hlavního architekta by od sebe neměly být příliš oddělené. Města především potřebují silné vedení primátora či starosty, který má povědomí o tom, jak vypadá konkurenceschopný model rozvoje. Je také nutná dobrá komunikace. Myslím, že neúspěch předpisů tkví částečně v tom, že nebyly široké veřejnosti představeny tak dobře, jak by měly.

Takový je tedy úkol pro nové vedení města?
Ano, lidé by měli pochopit, jak moc jsou stavební předpisy důležité a proč je nutné je přezkoumat a vytvořit pro developery jasné podmínky. Ale neměli bychom si nic nalhávat. Důvod, proč se z předpisů stal problém, je ten, že představují problém pro billboardovou lobby, protože stavební předpisy obsahují omezení, která sníží jejich zisky. Takový důvod ke zrušení by ale jen těžko prošel, proto se přišlo 
s tím, že celé předpisy jsou špatně. Zvenku to vypadá až neuvěřitelně průhledně.