V loňském roce pokračoval trend z roku 2011, kdy pravicoví extremisté výrazně přesunuli své aktivity na internet. Antisemitských textů, webů, obrázků a videí pracovníci židovské obce loni zaznamenali 156, v roce 2012 to bylo 82 projevů; od roku 2008, kdy našli na internetu těchto projevů 28, je nárůst více než pětinásobný.

Fyzické útoky s antisemitským motivem za loňský rok židovská obec eviduje tři, které se týkaly majetku, a jeden týkající se osoby, šlo o psychickou a fyzickou šikanu židovského žáka na střední škole v Přelouči. O rok dříve bylo zaznamenáno šest útoků na majetek a žádný útok na osobu. Stejně tak se meziročně nezměnily ani údaje vypovídající o vyhrožování a obtěžování.

Dezintegrace pravicové scény

Zprávu vydává židovská obec každý rok. „Zpráva o projevech antisemitismu upozorňuje na prvky znepokojivé. Z jejího celkového vyznění vyplývá, že antisemitismus česká společnost nepřijímá kladně a s tolerancí," uvedla Eva Lorencová, první místopředsedkyně Židovské obce v Praze. Meziroční nárůst monitorovaných projevů antisemitismu na webu může podle zprávy souviset s celkovou dezintegrací pravicové scény a s vyšší dostupností internetu. Znepokojující jsou podle Lorencové přibývající projevy takzvané kyberšikany.

Projevy na internetu mají nejčastěji charakter klasického rasového antisemitismu či konspiračních teorií hovořících o ovládání světa či systému Židy a jimi ovládanými institucemi. Nárůst nenávistných projevů dávají autoři zprávy do souvislosti mimo jiné s proizraelskou politikou české vlády, ale i s vnímáním společenských a ekonomických problémů většinovou společností.

Ve srovnání s Maďarskem nebo Francií, kde se nenávistné projevy vůči Židům etablovaly i ve veřejném životě, je však situace v ČR poklidná. Nebezpečím je ale podle zprávy nárůst počtu populistických politických stran používajících radikální národnostní rétoriku. Zpráva také uvádí, že zatímco antisemitismus v ČR lze považovat za jev okrajový, není tomu tak v případě projevů nenávisti třeba k Romům.

Autoři zprávy monitorují a hodnotí incidenty podle identifikace antisemitismu stanovené Agenturou Evropské unie pro základní práva. Proto se statistika liší od čísel Policejního prezidia, které počítá pouze incidenty, jež splňují skutkovou podstatu trestného činu. Plné znění zprávy je na webu pražské židovské obce.