„Narazili jsme na kosterní pozůstatky ve zhruba deseti hrobech. Jsou ale poškozené, protože jak se zde pohřbívalo, tak se na starší hroby kupily ty mladší, které jsou zase poničené od budování inženýrských sítí,“ poznamenal vedoucí průzkumu na Dolním náměstí Richard Zatloukal. Nejnovější objev v centru Olomouce zařadil do 12. století.

Teď musí odborníci určit, zda hroby patřily k nějaké církevní stavbě. „Ve většině případů vždy takové lokální pohřebiště k něčemu takovému náleželo. Informace k Dolnímu náměstí nám v tomto ohledu, bohužel, chybí,“ doplnil archeolog. Na první staleté hroby tady odborníci narazili již na začátku 90. let, tehdy jich bylo čtyřiatřicet.

Odkryli základy kaple

Při současných vykopávkách se archeologům podařilo odkrýt i základy gotické kaple svaté Markéty z 15. století a ještě starší zbytky zdiva románské stavby. U ní prozatím Zatloukalův tým nedokázal určit, zda šlo o dům, či kostel. „Je jisté, že tyto hroby nepatří ke svaté Markétě, s tou se míjí o tři sta let. Nemohu teď ale vyloučit, že náležely právě k těm románským základům,“ dodal Zatloukal.

Pak by bylo pravděpodobné, že onou stavbou je kostel či kaple. Na výsledky, které by mohly zahýbat i rokem, kdy vznikla samotná Olomouc, si však město bude muset počkat nejspíše až do příštího roku. „Záleží na počasí. Světla na práci ubývá. V půlce prosince tak zde vše zazimujeme a vrátíme se na jaře,“ uzavřel Zatloukal.

Dolní náměstí se rozkládá na zhruba 12.000 metrech čtverečních. Příští rok zahájí stavebníci rekonstrukci náměstí, která by měla být hotova nejpozději v červenci 2013. Vyžádá si 128 milionů korun, z toho necelých 100 milionů je z evropských zdrojů. Dolní náměstí je součástí městské památkové rezervace. Archeologický průzkum zde byl zahájen v září.