Lidé si ode dneška mohou v eBadatelně archivu prohlédnout i tajné rozkazy ministrů národní bezpečnosti a vnitra z 50. let, oznámil mluvčí Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Pavel Ryjáček.

Nový archivní fond, jehož součástí jsou například tajné rozkazy ministra národní bezpečnosti z let 1951 až 1953 a tajné rozkazy ministra vnitra z let 1953 až 1956, přidal archiv na web k dosavadním čtyřem fondům. Nově dostupné jsou také rozkazy ministrů národní bezpečnosti a vnitra z let 1951 až 1970. Do eBadatelny přibyla i první část fondu Inspekce ministra vnitra ČSSR. Spisy inspekce podle archivářů dokumentují metody používané Státní bezpečností koncem 40. a počátkem 50. let, zejména provokace a fyzické násilí, kterému byli vystaveni vyšetřovaní a vězni.

Podle ředitelky Archivu bezpečnostních složek Světlany Ptáčníkové se zdokonalil prohlížecí software, který je nově uživatelsky příjemnější. "Velkým zlepšením je, že zájemci nebudou odkázáni jen na inventáře naskenované v pdf, ale můžou do vyhledavače zadat téma, které je zajímá, a zjistit, jaké archiválie se k němu vztahují," popsala.

Dálkový přístup do vybraných archiválií spustil Archiv bezpečnostních složek letos v březnu. Po nynějším rozšíření eBadatelna obsahuje 40 inventářů a přes 400.000 skenů. Další inventáře, digitalizované fondy i jejich části hodlá archiv přidávat v příštích měsících. Inventáře si může prohlížet kdokoliv bez nutnosti registrace.

Archiv bezpečnostních složek je propojený s Ústavem pro studium totalitních režimů, jehož úkolem je shromažďovat, analyzovat a zpřístupňovat dokumenty o komunismu a nacistické okupaci.