Šokující svědectví o hospodaření Karlovarské krajské nemocnice, a.s. (KKN), prokázal forenzní audit. Dokument nechal zpracovat Karlovarský kraj a audit, kromě ukončení smlouvy se společností Česká zdravotní, byl jednou z podnímek protestujících lékařů na přelomu letošního roku. Krize v KKN nakonec vyústila v demonstrace zdravotníků a odstoupení většiny primářů z jejich postů.

Audit odhalil šokující závěry

Audit prověřoval hospodaření karlovarské, chebské a sokolovské nemocnice v roce 2004 a KKN až do roku 2007. To, co auditoři odhalili, je šokujícím svědectvím.

„Byl porušován zákon o zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení, odhalil střet zájmů, porušování etického kodexu zaměstnanců a zabýval se hospodařením se zdravotnickým materiálem a léky,“ uvedl hejtman Josef Pavel (ODS). Dodal, že zmizela podstatná část dokumentů z let 2004 až 2006. „Zřejmě na tom měl někdo zájem,“ řekl hejtman, podle něhož se v nemocnici zvyšovaly mzdy lékařů, jež jsou nyní vysoko nad celostátním průměrem. „V tom lámeme rekordy, zatímco zdravotní sestry maji platy podprůměrné,“ podotkl hejtman Pavel.

Hejtman je po alarmujících závěrech rozhodnut podat čtyři trestní oznámení na neznámého pachatele. „A to pro porušení zákona ze zkreslování údajů o stavu hospodaření, pro porušení pravidel v hospodářském styku, pro podezření z pletich při veřejné soutěži a pro porušení povinnosti při správě cizího majetku,“ zdůraznil Pavel.

Hejtman zatím nechce komentovat odpovědnost konkrétních osob. „Pro nás je nyní prioritou stanovit harmonogram opatření. Ten bychom měli obdržet do 2. září. Pak se budeme bavit o odpovědnosti jednotlivých osob,“ uvedl Pavel.

Pochybení managmentu

Audit poukázal na pochybení managementu, který nastoupil pod vedením České zdravotní (ČZ), ale i chybu vedení, které v nemocnice působilo před nástupem této společnosti. Někteří lidé však v čele KKN zůstávají i nadále. Hejtman odmítl odpovědět, zda se ze špatných výsledků budou zpovídat i oni. „Trestně právní odpovědnost mají v prvé řadě před zákonem lidé z managementu, kterým to vyplývá ze zákona,“ odvětil.

„Výsledky auditu neznám, nikdo mě s nimi neseznámil a ani mi nenabídl, abych si audit mohl prostudovat. Nemůžu se proto vyjádřit, co je jeho obsahem,“ reagoval Jiří Štefan, současný ředitel karlovarské nemocnice, který tuto funkci zastával i před nástupem ČZ. „Nevím proto, za co bych měl nést odpovědnost. Domnívám se, že jsem nemocnici vedl správně a nejsem si vědom, že bych udělal něco špatně,“ dodal Štefan.
Hejtman necítí žádnou odpovědnost

Za to, co se stalo, hejtman, který byl zároveň členem dozorčí rady nemocnice, necítí žádnou odpovědnost. „Já mám před zákonem svědomí čisté. Dostávali jsme průběžné informace o stavu hospodaření i auditované uzávěrky. Nemám z toho ale nejlepší pocit. Česká zdravotní mě zklamala. Ale musím věřit lidem, s nimiž děláme. Dostávali jsme jiné informace a byli jsme uváděni v omyl,“ uvedl hejtman, který zároveň popřel, že by ČZ kraj neprodloužil smlouvu na nátlak lékařů.

Za působení České zdravotní narostl dluh KKN do výše 120 milionů korun. „V polovině roku 2007 jsme věděli, že se nemocnice propadá do dluhů a že tato společnost v nemocici skončí,“ dodal Pavel.

Krajští radní, kteří se s tristními závěry auditu už seznámili, uložili současnému managementu KKN zjednat okamžitou nápravu.

Jak uvedl náměstek Jan Zborník (ODS), představenstvu KKN už zadal úkol vyčíslit škody v letech 2004 až 2007, které vznikly v souvislosti zejména s nákupem léků a zdravotnického materiálu. „Tuto škodu budeme vymáhat všemi možnými prostředky,“ doplnil Zborník.

Jaký je objem této škody, však vedení kraje zatím neví.

Ivana Kalinová, Jana Kopecká