A právě to se snaží změnit novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, kterou dnes schválila vláda. Nově by podle ní lidé s poruchou autistického spektra mohli dostávat příspěvek na pořízení automobilu, jehož výše dosahuje až dvě stě tisíc korun.

„Některé osoby s pervazivní duševní poruchou (tedy autismem), která není provázena mentální retardací, nemohou z důvodu těžké poruchy chování s projevy agrese využívat prostředky hromadné dopravy, zejména pak k dojíždění za vzděláváním a ke styku s okolím, a potřebují proto individuální přepravu motorovým vozidlem,“ odůvodňuje ministerstvo práce a sociálních věcí svůj návrh.

Jen pro těžší případy

Rozšíření nároku na příspěvek se však týká pouze autistů trpících závažnou funkční poruchou, která jim znemožňuje běžný život, popřípadě agresí zaměřenou buď proti sobě nebo proti svému okolí.

A právě to vadí organizacím sdružujícím rodiny autistů, byť si jinak částečné změny váží. „Dosavadní podoba vyhlášky umožňovala získat příspěvek lidem s autismem pouze tehdy, pokud měli zároveň diagnostikovanou závažnou poruchu intelektu, dříve mentální retardaci,“ říká Šimon Pecháček z Národního ústavu pro autismus (NAUTIS).

Ve skutečnosti ale existuje také nezanedbatelný počet dětí a dospělých s autismem bez poruchy intelektu, pro které je cestování hromadnou dopravou zdrojem takového stresu, že se v obranné reakci uchylují k agresi.

„Novela tedy přináší pozitivní změnu především v tom, že umožňuje příspěvek na automobil získat všem lidem s autismem, kteří by bez něj kvůli agresivnímu chování nebyli schopni cestovat,“ říká. Problém ale je podle něj v tom, že návrh nemyslí také na ty, kterým využívat efektivně MHD znemožňují jiné projevy úzkosti a stresu.

Ani podle Jana Žáčka z Dětí úplňku není novela dokonalá: „Je třeba zohlednit, že u osob poruchou autistického spektra existuje širší škála důvodů těchto obtíží než pouze zmiňovaná autoagrese a heteroagrese.“ Podle ministerstva ale poskytování příspěvku většímu množství autistů není rozpočtově možné.