V dopise premiérovi, který má redakce našeho listu k dispozici, Andrej Babiš píše: „Žádná souvislost s panem Zdeňkem Bakalou či bližší podmínky a okolnosti výkupu pozemků nebyly zmíněny v materiálu předloženém do meziresortního připomínkového řízení, v materiálu pro jednání vlády nebo v úvodním slově pana ministra Mládka. Nic takového nezaznělo ani v následné debatě při jednání vlády." Proto Andrej Babiš a dalších pět ministrů za hnutí ANO podepsalo dopis premiéru Sobotkovi, v němž ho žádají o zrušení vládního usnesení č. 576 z 22. července. „Vážený pane premiére, pokud by nám bylo známo, že realizací daného projektu budou zhodnoceny pozemky soukromé osoby, navíc pak osoby výše řečené, nehlasovali bychom pro ně," píše Andrej Babiš. Dodává, že se Mládkovým postupem cítí podvedeni a premiéra požádal, aby „podnikl nezbytné kroky k obnovení elementární důvěry ve vládě a tím i v koalici".

Mládek: Je to hra

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) uvedl, že je Babišovým postupem znechucený „Pan ministr financí má buď neprofesionální aparát, který mu nepředložil všechny materiály k dané věci, nebo si tím hraje jinou agendu," řekl Mládek. Připustil sice, že v podkladech se neobjevuje jméno Zdeňka Bakaly, nicméně několikrát se tam zmiňuje firma Asental Land. „Stačilo jedno kliknutí myší, aby pan Babiš odhalil, komu pozemek patří," dodal ministr průmyslu. Když se před týdnem Deník dotázal premiéra, jak se k žádosti o revokaci usnesení staví, odpověděl: „K materiálu, který předkládal ministr průmyslu a obchodu, proběhlo řádné připomínkové řízení a zóna už je připravována delší dobu. Nevidím zatím žádné relevantní argumenty pro revokaci usnesení.".

Bohuslav Sobotka zároveň ministra financí upozornil, že podle jednacího řádu vlády nemůže kabinet o zrušení svého usnesení hlasovat rovnou. Žádost o jeho revokaci musí nejprve projít připomínkovým řízením. „Jsem připraven souhlasit s možným zkrácením lhůty pro jeho provedení," sdělil premiér.
Místní politici proti Babišovi

Andrej Babiš navrhl, aby ministr průmyslu předložil vládě podrobnou analýzu ekonomické vhodnosti projektu, zdůvodnění výběru lokality, harmonogram postupu jeho realizace včetně akcí financovaných z prostředků Moravskoslezského kraje.

Na to ale třeba vůbec nedojde, věc se může vyřešit již na středeční koaliční radě. Proti ministrovi financí se ostře ohradili místní politici, hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a primátor Karviné Tomáš Hanzel (oba ČSSD). Oba se plně staví za přijaté vládní usnesení, přičemž zdůrazňují, že Karvinsko nutně potřebuje nová pracovní místa a jiné než Bakalovy pozemky v dané lokalitě nejsou. „Pro nás je Barbora klíčová. Je nezbytná pro rozvoj zaměstnanosti a regionu jako celku. Kdo chce tenhle projekt pohřbít, odepisuje náš region a lidi, a je to jeho zodpovědnost," uvedl včera primátor Hanzel.

Hejtman Novák pro Deník před několika dny potvrdil, že jediná vhodná plocha, která byla vytipována pro umístění zóny o výměře zhruba 90 hektarů, je v tuto chvíli ta, kde má vyrůst průmyslová zóna Nad Barborou. „Je to pozemek, kde již dozněly důlní vlivy a dá se na něm tedy bez problémů stavět, což není v tomto katastru pravidlem. Navíc je území vlastnicky téměř scelené, což znamená velkou časovou i finanční úsporu při koupi těchto pozemků," uvedl Novák. V ČT včera odmítl, že by kraj chtěl jakkoliv jít na ruku Zdeňku Bakalovi. „Pan Babiš rád tančí na podnikatelském hrobě pana Bakaly. Zdeněk Bakala je samozřejmě podnikatel, který nemá dobré renomé, pod to se i já podepíši. Druhá věc ale je, že společnost Asental vlastní 4500 hektarů pozemků na Karvinsku, což jsou téměř veškeré nezastavěné plochy," řekl v ČT Novák. Jisté je, že Bakala má v regionu extrémně špatné jméno poté, co nesplnil veřejně daný slib a neprodal nájemníkům hornické byty za sníženou cenu.

Byty opět na scéně

O Bakalových bytech v úterý hovořil i předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba. Uvedl, že výzva představitelů nájemníků k hromadnému vypovídání smluv je populistická, neboť ani prodej RPG Byty společnosti Rond Hill Capital nijak neohrožuje případné předkupní právo nájemníků. „To je dané v zákoně a musí ho dodržet každý vlastník. Je ale pravda, že se nijak nezmiňuje o povinnosti byty prodat ani o ceně," konstatoval Taraba. Podle něj by výpovědi sice nového majitele poškodily, ale lidem by nijak nepomohly. Zdůraznil, že Bakalův slib na odprodej bytů nájemníkům za netržní cenu je „právně nevymahatelný". Premiér Bohuslav Sobotka prodej RPG Byty označil za velké morální i podnikatelské selhání Zdeňka Bakaly, protože nebyl v souladu se záměrem privatizační smlouvy OKD.

Taraba sdělil, že společnost Round Hill Capital má tisíce bytů v několika zemích EU a o bytový fond se dobře stará.
Deník zjistil, že ve vládních kruzích se zvažuje i nečekaně radikální řešení. Jím by mohla být výstavba sociálních bytů v dané lokalitě, kam by se mohli nájemníci z bývalých bytů OKD přestěhovat. Hodnota prodaného bytového fondu by tím rázem dramaticky poklesla. Takový zvrat je ale nepravděpodobný. Stát by musel investovat značné prostředky, desítky tisíc bytů by se stavěly několik let a navíc stále není schválený zákon o sociálním bydlení.

Plocha pro zamýšlenou průmyslovou zónu se nachází mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou. Její rozloha je zhruba 95 hektarů, přičemž 95 procent pozemků patří společnosti Asental Land. Kraj má pozemky vykupovat za 212 korun za metr čtvereční, přičemž cena je jednotná pro všechny vlastníky, mezi nimiž je například i Slezská diakonie. Výkup pozemků má stát 227 milionů korun a kraj je bude hradit z vlastních prostředků. Celkově má vznik zóny stát zhruba 1,2 miliardy, přičemž vláda kraji v červenci přislíbila, že do zóny vloží až 750 milionů. Zóna by mohla přinést až 2000 pracovních míst. Na Karvinsku na konci června činil podíl nezaměstnaných 11,3 procenta. (čtk)

Vládní rozepře

Dopis premiérovi

Žádost ministrů

Žádost ministrů