V případě náměstků by podmínkou byla čtyřletá zkušenost z řídící funkce, u vedoucích oddělení rok a půl. Měnit by se mělo i služební hodnocení, u zaměstnanců s nedostatečnými výsledky by se mohlo opakovat už po 40 dnech, zatímco nyní je možné až po devadesáti. Prověřovaní zaměstnanci by dostávali známky jako ve škole a ti se čtyřkou a pětkou by mohli být odvoláni.

Opozice ale není z toho, jak se vláda v demisi snaží přizpůsobit pravidla státní služby k obrazu svému, nadšená. „Z Evropské komise lze očekávat kritiku, úpravy totiž neřeší depolitizaci státní správy, na-opak. Včera projednaný návrh uvolňuje požadavky na obsazování vysokých míst ve státní správě pro uchazeče zvenčí.

V kontextu současných personálních výměn se oprávněně obáváme, že změna pravidel povede k další politizaci pozic náměstků a vedoucích oddělení a ke vstupu osob s nulovou zkušeností se státní správou i nedostatečnou odborností,“ konstatoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Z předlohy mají obavy také experti iniciativy Rekonstrukce státu, která vždy uváděla služební zákon jako jeden z pilířů protikorupční legislativy. Podle nich je novela problematická v tom, že navrhuje jmenování vedoucích úředníků na dobu pěti let a upravuje služební hodnocení tak, že by mohlo být zneužíváno k vyhazovům nepohodlných úředníků. Připomínají, že kabinet bez důvěry již před Vánocemi zrušil desítky služebních a pracovních míst, nejvíc  na Úřadu vlády, ministerstvu životního prostředí a v resortu průmyslu a obchodu. „Doporučujeme vládě, aby se změnami služebního zákona vyčkala až na závěry vyplývající z vyhodnocení návrhu Evropskou komisí,” říká šéf týmu Rekonstrukce státu Josef Karlický.