Ten podobné spekulace odmítl. „Firmy jsem se zbavil, žádné exkluzivní informace nemám. Dotační programy jsou v rukách ministerstev,“ řekl Babiš v OVM 21. října.

V pořadu se přitom Bartoš nesvěřil, že už má v ruce odpověď eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera. Ten o ní informoval na zasedání evropského výboru pro rozpočtovou kontrolu 27. září. Konstatoval, že pověřil příslušné evropské instituce, aby požádala ČR o předložení veškerých podkladů.

Střet zájmů nelze vyloučit

Na evropské autority se po Pirátech obrátila i Transparency International ČR. „Nelze vyloučit, že v minulosti došlo a nadále dochází ke vzniku střetu zájmů Andreje Babiše se zájmy EU, čímž je ohroženo nestranné a objektivní rozhodování o přidělení finančních prostředků EU na národní úrovni,“ píše se ve zprávě TI.

Ivan Bartoš Deníku sdělil, že odpověď eurokomisaře Oettingera na jeho podnět má několik rovin. „Jednou z nich je, že potvrdil závažnost problému možného střetu zájmů některých členů vlády, a to tím, že Evropská komise v současné době shromažďuje k celé věci potřebné dokumenty, např. seznam evropských dotací, které byly poskytnuty společnosti Agrofert za poslední období,“ uvedl. 

Z dopisu vyplývá, že je především na národních úřadech, aby přijaly opatření, která předejdou potenciálnímu střetu zájmů. „V případě, že k němu skutečně dochází, měla by vést k tomu, že dotčená osoba svých aktivit zanechá,“ vysvětlil Bartoš.

Pokud Evropská komise shledá, že tomu tak není, může zahájit kontrolu vlastní. „Vzhledem k závažnosti situace jsme i nadále v kontaktu s Evropskou komisí a poslanci Evropského parlamentu,“ uzavřel Bartoš.