Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který dal kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Městský úřad v Černošicích mu za přestupek v podobě střetu zájmů uložil pokutu, Babiš se odvolal. Případem se tak zabývali krajští úředníci, kteří rozhodnutí černošické radnice zrušili a věc vrátili k novému projednání.

Opozice upozorňovala na to, že ve středních Čechách vládne Babišovo ANO, a navrhovala případ převést do Prahy. Zástupci STAN měli obavy, že je krajský úřad systémově podjatý, a požádali ministerstvo o prošetření.

Tvrdý politický boj

Ministerstvo spravedlnosti dnes podle Frintové písemně informovalo Holuba, že neshledalo na podnětu předsedy klubu zastupitelů za STAN Věslava Michalika „žádné skutečnosti, na základě kterých by bylo možné dospět k závěru, že existují konkrétní, rozumné a z reality vycházející důvody, o které lze opřít domněnku, že ředitel krajského úřadu má s ohledem na svůj poměr k věci, účastníkům řízení nebo jejich zástupcům zcela konkrétní zájem na výsledku řízení, pro nějž by bylo možné pochybovat o jeho nepodjatosti“.

„Vítám, že stanovisko ministerstva spravedlnosti bylo vydáno v krátkém čase a vnáší tak do celé záležitosti ohledně odvolání ve věci přestupku podle zákona o střetu zájmů, které bylo řešeno oprávněnou úřední osobou tohoto úřadu, další argument ve prospěch čistoty průběhu správního řízení,“ uvedl Holub.

 

Prohlásil také, že chápe, že politický boj bývá tvrdý. „Ale podnět a komentáře krajských zastupitelů za hnutí STAN byly dle mého vnímání za hranou a zbytečně poškozovaly pověst úřadu i profesionalitu jeho úředníků,“ dodal.

Sloučení odborů

Ředitel Holub od počátku února čelí kritice části politického spektra a některých médií v souvislosti s organizační změnou spočívající ve sloučení dvou odborů krajského úřadu. Ta se časově shodovala s černošickým rozhodnutím vyznívajícím v neprospěch Babiše a odvoláním premiérových právníků ke krajskému úřadu.

Holub trvá na tom, že se jednalo o dlouhodobě připravovaný krok, přičemž šlo o změnu, jež na projednávání Babišovy kauzy nemohla mít jakýkoli vliv: v oddělení, které se odvoláním zabývalo, se organizační změna nijak nedotkla ani složení jeho členů, ani rozdělení jejich kompetencí.

To, že v rámci přesunu oddělení nedošlo ke změně obsahové náplně jejich činnosti ani k personálním změnám na úrovni oprávněných úředních osob podle správního řádu, označilo za „zásadní“ i ministerstvo.

Ředitel Holub, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a naposledy také předseda zastupitelského klubu ANO Martin Herman na pondělní tiskové konferenci opakovaně zdůraznili, že o odvolání úřad rozhodoval v rámci přenesené působnosti výkonu státní správy, na což středočeští politici, ale ani ředitel Holub, nemohli mít jakýkoli vliv. Současně se ohradili proti mimořádné pozornosti strany politiků především z řad Pirátské strany, STAN a ODS i některých médií, jež podle nich vytvářela na rozhodování úředníků tlak.