„Konkrétní detaily jsou v tuto chvíli ještě předmětem jednání, v žádném případě by nešlo o plošný rozprodej bytového fondu, ale o prodej několika domů se zhruba sto byty. Ze strany společnosti RPG Byty by se přitom jednalo výhradně o prodej za tržní ceny. Společnost BXR přitom zvažuje možnost případného cenového zvýhodnění tohoto projektu formou dotace části kupní ceny. Další informace o detailech jednání ale nebudeme v současné době poskytovat, dokud nebudou konkrétní podmínky oficiálně představeny zástupcům nájemníků," vysvětlil Petr Handl.

Že se o prodeji bytů OKD jedná, potvrdil v minulých dnech i předseda Sdružení nájemníků BytyOKD.CZ Roman Macháček. „Jednání začala letos v květnu a trvala zatím čtyři měsíce. Uskutečnila se celkem čtyři kola jednání. Za Sdružení BytyOKD se jednání účastnilo vedení sdružení, za RPG Byty jeho vrcholový management," upřesnil Roman Macháček.

Podle něj ale sdružení odmítlo cenovou nabídku, již předložil management RPG Byty a předložilo vlastní návrh, který považuje za kompromis. „Sdružení nájemníků přistoupilo na návrh zúčastnit se jednání o možném prodeji části bytového fondu OKD (dnes RPG Byty) jeho nájemníkům, protože cílem mělo být nalézt možný kompromis přijatelný pro obě strany. Dosavadní přístup managementu RPG Byty ale nesvědčí o snaze hledat přijatelný kompromis," uvedl Roman Macháček.

Čtyřiačtyřicet tisíc bytů získal stávající vlastník podle Macháčka za čtyřicet tisíc za byt. „Dnes management RPG Byty nabízí nájemníkům prodej za prakticky tržní ceny, i když je to mimo cenový rámec definovaný v privatizační smlouvě. Obě strany se shodly na formě případného prodeje navržené Sdružením, prodej by se uskutečnil prostřednictvím družstev," doplnil šéf sdružení BytyOKD.